Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1907 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1907-01-01 / 1. szám

ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. PAP JÓZSEF A KAMARA TITKÁRA. Szerkesztőség: ! j Kiadóhivatal : Budapest. V., Szemere-utcza 10. szám, Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája I. emelet. Vili., Szentkirályi-utcza 30. sz. TARTALOM: I. Igazságügyministeri leiratok: A m. kir. igazságügyminister leirata a budapesti ügyvédi kamarához az ügyvédvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása iránt 1 oldal; — a m. kir. igazságügyminiszter leirata a budapesti ügyvédi kamarához az ügyvédvizsgáló bizottság elnökeinek kinevezése tárgyában 2. oldal ; — a m. kir. igazság­ügy miniszter leirata a budapesti ügyvédi kamarához a posta-igazgatóság által adandó felvilágosítások tárgyában 2. oldal. — II. Felterjesztések: A budapesti ügyvédi kamara felterjesztése a m. kir. igazságügyminiszterhez az alkotandó ügyvédi tanács tárgyában 4. oldal. — III. Átiratok: A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnökének átirata a budapesti ügyvédi kamarához a 2671/1906. sz átiratra 6. oldal; — a budapesti m. kir államrend­őrség főkapitányának átirata a budapesti ügyvédi kamarához a határozatoknak ’az igazolt ügyvéd kezéhez leendő kézbesítése tárgyában (melléklettel) 8. oldal. — IV A fegyelmi bíróság határozatai. 10. old. — V. Személyi változások 21. old. — VI. Közlemények. 26. old. I. Igazságügyministeri leiratok. A m. kir. igazságügyminister leirata a buda­pesti ügyvédi kamarához az ügyvédvizsgáló bi­zottság tagjainak megválasztása iránt. 46139/IY. I. M. 1806. szám. Annak felemlitcsével, hogy a budapesti ügyvédvizsgáló bizottságba a jövő 1907. év tartamára kinevezendő helyettes elnök és 38 tagnak kinevezése iránt később fogok intézkedni, 1 l Budapest, 1907 január hó. IV. évfolyam 1. szám.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents