Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1910 (7. évfolyam, 1-11. szám)

1910-01-01 / 1. rendkívüli szám

Rendkívüli kiadás! Budapest, 1910 január hó 1-én. VII évfolyam 1. szám. TARTALOM: Meghívó a budapesti ügyvédi kamarának 1910 január 16-án tartandó rend­kívüli közgyűlésére. 1. oldal. MEGHÍVÓ a budapesti ügfyvédi kamarának 1910. évi január hó 16-án, vasárnap, délelőtt 10 órakor Budapesten (V., Szemere-utcza 10. sz.) saját helyiségében tartandó rendkívüli közgyűlésére. Tárgy: Dr. Blauner Mór budapesti ügyvéd és 99 ügyvédtár­sának inditványa a fővárosi biróságok késedelmessége tárgyában. Budapesten, 1909 deczember 31-én. Dr. Szivük Imre, a budapesti ügyvédi kamara elnöke. 1 1 ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY K A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. PAP JÓZSEF A KAMARA TITKÁRA. Szerkesztőség : íiud.Tpest V., Szemere-utcza 10. szám, I. emelet. Kiadóhivatal: Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája Vili.. Szentkirályi-utcza 30. sz.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents