Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1915 (12. évfolyam, 8. szám)

1915-06-01 / 8. szám

50585 XII. évfolyam. Budapest, 1915.június hó. 8. szám. ÜGYVÉDI • • • • KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. BLAUNER MÓR A BPESTI ÜGYVÉDI KAMARA TITKÁRA TARTALOM: I. Felterjesztések. A budapesti ügyvédi kamara felterjesztése az I. M.-hez a bírói határozatoknak postai kézbesítése tárgyá­ban 1. old. — A budapesti ügyvédi kamara felterjesztése az I. M.-hez a hadbavonulás időtartamának az ügyvédjelöltek joggya­korlati idejébe való beszámítása iránt 2. old. — A bpesti ügyvédi kamara felter­jesztése az I. M.-hez a csődön kívül köthető kényszeregyességről szóló törvénytervezet tárgyában 3. old. — A budapesti ügyvédi kamara választmányának jelentése az I. M.- hez a fegy. panaszoknak két példányban való beadása tárgyában 15. old. — II. Át­irat. A bpesti ügyvédi kamara átirata a bpesti m. kir. államrendőrség főkapitány­ságához az értesítési idő szabályozása tár­gyában 18. old. — III. Személyi változások 19. old. — IV. Választmányi határozatok 22. old. — V. Közlemények 28. oldal. Megjelen, július és augusztus hó kivételével, minden hónapban egyszer. * * * A budapesti ügyvédi kamara 754-11904. sz. közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. Budapest, 1915. Rózsa Kálmán és neje r. t.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents