Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1918 (15. évfolyam, 1-9. szám)

1918-01-01 - 1918-02-01 / 1. szám

K A ,* i ) & U-' íj V ?)­XV. évfolyam. Budapest, 1918. jan.—febr. hó. l.szám. ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ^----­Ü GYVÉDI KAMARA HIVATALOS í(.vkl& s FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. BLAUNER MÓR A BPESTI ÜGYVÉDrKAMArtA TITKÁRA Meghívás. 1. old. — l. neiterjesztesek. A bpesti ügyvédi kamara felterjesztése az I. M.-hez a háború következtében a polgári peres és nem peres eljárásban szükséges rendkívüli intézkedések újabb megállapítá­sáról szóló rendelettervezetre vonaLkozó észrevételeivel 3. old. — A bpesti ügyvédi Megjelen, július és augusztus hó kivételével, minden hónapban egyszer. ■k ★ ★ A budapesti ügyvédi kamara 754I1904-. sz. közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. kamara felterjesztése az I. M.-hez a végre­hajtási eljárásra vonatkozó kivételes intéz­kedések tárgyában 9. old. —A bpesli ügyvédi kamara felterjesztése az I. M.-hez a leszere­lés kérdésében 12. old. — II. Személyi váltó zások 15. old. — 111. Közlemények 23. old. — IV. Ügyvédjelöltek névsora. 30. old. Budapest, 1918. Rózsa Kálmán és neje r. t. 9 TA RTAÍ.OM *

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents