Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1918 (15. évfolyam, 1-9. szám)

1918-01-01 - 1918-02-01 / 1. szám

MEGHÍVÁS A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARÁNAK 1918. évi március hó 24-én, vasárnap dél­előtt 10 órakor Budapesten, az ügyvédi kamara dísztermében (V. kér., Szemere-utca 10. szám, I. em.) tartandó RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE. napirend: 1. Az 1917. évi működésről szóló választmányi jelentés. 2. A választmány javaslata több kamarai tag nyugdijinté- zeti járulékának elengedése iránt. 3. Az évi számadások felülvizsgálása. 4. Az 1918. évre szóló költségelőirányzat megállapítása, ezzel kapcsolatosan a kamarai dijaknak progresszív alapon való kivetése. 5. A jövedelemadó, vagyonadó és hadi nyereségadó kivetésére az 1917—1919. évekre alakított Budapest székes- fővárosi Il-ik kerületi adófelszólamlási bizottságba egy rendes és a Vll-ik kerületi adófelszólamlási bizottságba egy póttag választása. Budapest*, 1918. február hó 7-én. Dr. Brüll Ignác s. k. a budapesti ügyvédi kamara elnöke. 1 1

Next

/
Thumbnails
Contents