Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1919 (16. évfolyam, 2-3. szám)

1919-02-12 / 2. rendkívüli szám

Felhívás. A budapesti ügyvédi kamara felhívja a kamara azon tagjait, akik az 5506/1918. M. E. számú ren­delettel- előirt újabb esküt még le nem tették, hogy ezen eskü letétele céljából — ügyvédi okleve­lükkel, ennek hiányában az ügyvédvizsgáló bizott­ságtól beszerzendő bizonyítvánnyal vagy a bejegyzést igazoló kamarai végzéssel — 1919. évi február hó 24., 25., 26. és 2/. napjain, mindenkor esti 6 órakor, a kamara helyiségében jelentkezzenek. Budapest, 1919. február 10. A budapesti ügyvédi kamara választmánya. Kiadja a Budapesti Ügyvédi Kamara. — Rózsa t\. és neje r. t. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents