Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1922 (19. évfolyam, 1-2. szám)

1922-02-20 / 1. szám

XIX. évf. Budapest, 1922 február 20 1. szám —J sf-2­ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. GRABER KÁROLY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA FŐTITKÁRA m. TARTALOM: Meghívó 1. old. — I. Leiratok, felterjesztések, választmányi határozatok 3. old. — II. Ügy­védek és ügyvédjelöltek bejegyzése 42. oldal. — III. Személyi változások 44. óldal. — IV. Vegyes közlemények 46. oldal. Megjelenik, július és augusztus hó kivételével, minden hónapban egyszer. * ★ A budapesti ügyvédi kamara 754I1904-. szánni közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. FOLYÓíRat I HirETEMI IöhívLs j j _S Z g~G E D J 1

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents