Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1924 (21. évfolyam, 1. szám)

1924-02-10 / 1. szám

TARTALOM : A budapesti ügyvédi kamara jelentése az 1923. évi működésről. — Az ügyvédség hely­zete. — Belélet. — Fegyelmi ügyek.— Ügyvédi díjszabás.— Szegényvédelem. — A kamara pénzügyi helyzete. — Segélyügyek. — Adóügy. — Felterjesztések. — Forgalmi kimutatás.— ( Slérlegszámla és költségelőirányzat a közgyűlés alkalmával fog kiosztatni.) Megjelenik, július és augusztus hó kivételével, minden hónapban egyszer. ★ ★ A budapesti ügyvédi kamara 754/1904. számú közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. Budapest, 1924 február 10. 1. szám.^__.~ . . ■ ÜGYVÉDI (T » * / píARAI KÖZLÖNY L A BUDAPESTI KAMARA HIVATALOS LAPJA FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. POPPER TÓDOR A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA FŐTITKÁRA ll ŐJ 'V "V I FOLYÓIRAT r * -4 .......1 * t _ — ,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents