Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1941 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1941-01-01 / 1. szám

ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA FELELŐS szerkesztő: Dr. KOMARNICKI ROMÁN, a kamara főtitkára Szerkesztőség én kiadóhivatal: F., Szalay-utca 7. Megjelenik havonként. A Budapesti Ügyvédi Kamara 754/1004. számú közgyűlési határozata folytán a Kam ira tagjai részére díjtalanul jár. TARTALOM: Oldal I. Miniszteri rcndeletek és leiratok ....................................................... 1 I I. Bírósági közlemények........................................................................... 2 III. Felhívások............................................................................... 3 IV. Közlemények.............................. 7 V. A m. kir. Kúria Ügyvédi Tanácsának gyakorlatából .......”.. 8 I . Miniszteri rendeletek és leiratok. A m. kir. igazságügyminiszternek 63.800/1940. I. M. számú rendeleté a tartaléki vagy póttartaléki szolgálati kötelezettség alapján teljesített tényleges katonai szolgálat idejének az egységes bírói és ügyvédi vizsgára bocsátáshoz szükséges joggyakorlat idejébe való részleges beszámítása tárgyában. A polgári eljárás és az igazságügyi szervezet módosítá­sáról szóló 1925: VIII. te. 44. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. §. Az egységes bírói és ügyvédi vizsgára bocsátáshoz szükséges joggyakorlat idejébe — az 1913 : Lili. t.-c. 5. §-a alapján beszámítható időn felül — a jelen rendelet 2. és 3.-§-anak korlátái között bele kell számítani az 1939. évi február hó 1. napjától az 1940. évi december hó 31. napjáig tartaléki vagy pót­tartaléki szolgálati kötelezettség alapján teljesített tényleges katonai szolgálat két hónapot meghaladó részének a felét is, de legfeljebb három hónapot. Azt, hogy a katonai szolgálat tartaléki, vagy póttartaléki kötelezettség alapján teljesíttetett, valamint a katonai szolgá­lat időtartamát is, az illetékes hatóság által kiállított okirattal kell igazolni. SZÁM 50525 XXXVIII. ÉVF. BUDAPEST, 1941 JANUÁR HÓ.

Next

/
Thumbnails
Contents