Új Hang, 1955 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1955 / 1. szám

TARTALOM VÁCI MIHÁLY: Versek.................................................................................... 1 TAMÁSI ÄRON : Fazekasok álma ............................................................. 7 SI MON ISTVÁN : Versek................................................................................. 13 BERDA JÓZSEF : Versek................................................................................. 14 AISCHYLOS: Heten Théba ellen (Ford. Jánosy István)................... 20 L U-SZIN : Áldáskérés (elb., ford. Mészáros Vilma)................................ 21 DARÁZS ENDRE: Barát-puszta (vers).................................................... 32 TAKÁCS IMRE : Salgótarjáni képek (vers) .......................................... 33 D ERKOVITS GYULÁNÉ : Emlékezés Derkovits Gyulára................. 34 M ADARÁSZ EMIL: Megy a csendőr Csorba után (vers)................... 39 K ESZI IMRE: Bukott emberek (III. felvonás)...................................... 51 SZÉ CSI MARGIT: Versek.............................................................................. 64 GOMBOS IMRE: Műfordítások................................................................ 65 Mai jegyzetek CZIMER JÓZSEF : Színházi munkánk állami vezetése....................... 72 BAL ÁZS JÁNOS: A stílus kérdései........................................................... 81 V. KAVERIN: Gorkij és a fiatalok (ford. В. Komor Vilma)........... 86 Ö rökségünk ALMÁSI MIKLÓS: Gorkij és a munkásábrázolás.................................. 91 S zemle KONRÁD GYÖRGY: Örkény István: Hóviharban.............................. 103 G ERA GYÖRGY: Álom és valóság............................................................. 112 R ÁBA GYÖRGY: Rabelais: Gargantua és Pantagruel....................... 118 Т ОМА ÁDÁM : Lakos György: Halászélet............................................... 121 Őrjárat **♦ (FARAGÓ VILMOS) ............................................................................... 123 A borítékon lévő rajz RUZICSKAY GYÖRGY munkája. A Szovjet írók II. Kongresszusa lapunk lezárta után kezdte meg munkáját; ezért a nagyjelen­tőségű tanácskozásról az Új Hang következő, februári számában adunk részletes beszámolót

Next

/
Thumbnails
Contents