Uj Idők, 1896 (2. évfolyam, 28-52. szám)

Tartalom

Oldal Francia hírlapírók ajándéka az Ott­honnak 205 Gara Ákos. Fouragirozásrainduló lovas­csapat 51 Gara Akos. Rosszul sikerült a sövény­ugrás 52, 53 Gara Ákos. Hejh, ha én is huszár le­hetnék 54 Edmond de Concourt ..:... 84 Goró Lajos. Fel Budapestre .... 56 Goró László. Falusi idill 120 Grünwald Imre. A kiállítási korzó vég­napjaiból 336 Grünwald Imre. A háziezred megér­kezése 316 Grünwald Imre. A Vaskapu megnyitása 293 Grünwald Imre. Kikocsizás .... 244 Hegedűs László. Szent Imre . . . 443 Indus szoba a Littke-pavillonban . . 105 Jendrassik J. .Nyomor 57 József kir. főherceg és családja . . 405 Kacziány Ödön. Oltárkép 61 Karvaly Mór. Kukliné 101 Képek Boszniából 3cl2 « » 333 339 Királyunk és a cár 204 Királynénk és az orosz cárné . . . 204 Kolozsvár díszlobogója I—II. . . . 8, 9 Körút Bukarestben 92 Követségünk palotája Bukarestben . . 284 László Fülöp. Zach Klára .... 37 Linek Lajos. Ki jön be elsőnek ? . . 200 Margitay Tihamér. Mézeshetek . . 376 Márk Lajos. Szerződés nélkül . . . 288 Neogrády Antal. Kell-e alma ? . . . 80 » » A kis kíváncsi . . 160 „ » Ősz 261 » » Szembekötősdi . . 356 » ;> Feltámadunk ... 381 a » Tilosban .... 508 Orsovai képek. Indulás az ünnephez. 297 » » A hajóhídon.... 295 Öszí mulatság 424 Pál if y huszárok jubileuma. Jelmezes • huszárok. Baranyay huszár. Hessen­Cassel huszár. Deák huszárok. Rhein­länder táborszernagy szemléje 216 217 Pannonhalma 77 » ünnepe. Megérkezés az ünnep színhelyére. Alapkőletétel. 196, 197 Paraszt lóverseny Ilidzeben .... 220 Pataky László. Az országúton . . . 468 Piaristák temploma Nyitrán .... 183 Pusztaszeri díszsátor 12 Részlet a Hernád völgyének felső sza­kaszából 176 Részlet a Hernád völgyének középső szakaszából 177 Réti István. Hollósy Simon mester 285 Rippl-Rónai József. Temető. (Stilizált motivum) 484 Rippl-Rónai József. Tanulmány fő . . 484 » » » Párisi leány . . 485 » » » Stilizált tájkép . 487 Róna József. A zentai hős .... 273 » » A komáromi Klapka­emlék 445 Sakk-matadorok 408 Steeple chase a halálba 504 Stróbl Alajos. Justita az új igazság­ügyi palota csarnokában .... 360 Szent-Iván palástja 76 Szerajevó városháza 223 « látképe 224 Szikszay F. Egy kis pihenő .... 488 Sinaja 289 Szobonya Mihály. Almavásár . . . 309 Sztambuli gyümölcsárus 241 Sztambijii kávéház 240 Telkesy. Valér Arcképcsoport . . . 117 '."•í'ornyay Cy. Sikerült osztás . . . 492 Török asszonyok a Feuer-bagdzsenál 249 Triga az új kúriai palota homlokzatán 39 Vágó 'Pál. Lakodalmas menet . . . 264 Oldal Arcképek. Arányi Miksa dr 450 Asahina japán lapszerkesztő .... 17 Baderevszky Miklós orosz író . . . 18 Balass.i Jenő 350 Bedő Albert 441J Bende Imre 181 Benza Ida 512 Benke Gyula 451 Boruth Andor 147 Bosnyák Zoltán 431 Bryanné 432 Bródy Zsigmond 318 Bubics Zsigmond kassai püspök . . 64 Craus István 184 Dániel Ernő báró 429 Dániel Ernóné báróné 429 Degré Alajos 409 Delly Emma 352 Dunka Alma de Schiau 472 Fadrusz János 299 Fenyvesi Emil 350 Gál Gyula 350 Gelléri Mór 223 Gyöngyi Izsó 350 Gopcsa László dr 366 Góth Sándor . . 352 Háberhauer János 365 Haraszti Hermina ....... 352 Hegedűs Gyula 352 Harmath Emma 343 Harrach József dr 367 Hegedűs Gyula 354 Herman Ottó 362 Hollandi királyné 473 Horovitz 452 Hörmann 410 Hunyady Margit 353 Ivánka Imre 108 Izabella királyi hercegnő .... 14 Jakovlov orosz hírlapíró 63 Jászay Mari első szerepében .... 343 Kállay Béniné 490 Kalmár Piroska 351 Kálmán Károly 450 Kanitz Ágost dr. . . • 87 Kapetanovics bég 411 Karsai Albert 495 Kazaliczky Antal 353 Királyfi Pál 166 Mac Kinleyné 431 Klamarik j'ános dr 364 Komlóssy Ferenc dr 449 Kotaro japán író 17 Kudriayceff szibériai lapszerkesztő . 17 Lánczy Ilka 451 351 Lánczy Leo 366 Contessa Lara 509 László Fülöp 65 Liebermann Leo dr 365 Lobanov herceg 231 Lónyay Sándor 451 Lőrinczy György 230 Mujaga Mula Mehmedovics .... 410 Major Ferenc dr 451 Mayer Ede 251 Mária Dorottya kir. hercegnő ... 85 Márkus József 472 Munkácsy Mariska 352 Moldován Gergely dr 208 Nagy Imre 512 Nansen dr 167 Nansen asszony 387 Nasvetevitsch orosz tábornok ... 17 Neuschloss Marcel 365 Nógrády Jolán 353 Nikó Lina 353 Pálmay Ilka 147 Parvy Sándor 167 Petrovics Petreki 410 Pintér Imre 354 Porzsolt Kálmán 230 Radocza János . 450 Rákosi Jenő 361 Oldal Ráthonyi Ákos 352 . Redwitz Károly báró 410 Rippl-Rónai József 495 Salvini mint Mefisztó 364 Sámuel Lázár 44!» Sándor József 299 Semsey László 451 Schmidt Jozíef 387 Steinbach Antal 342 Széchen Antal gróf 188 Szedlmayer Zsófia 494 1'. Szép Olga 351 Szerémy Zoltán 354 Szterényi József dr 366 Vizeki Tallián Béla 450 Tapolczay Dezső 353 Thuróczy Vilmos ........ 183 Timon Ákos 127 Töreki Gábor 319 Vállyi János 125 Várady Antal 230 Varsányi Irén 353 Walkó Lajos 342 Werner Gyula 44!» Ifj. Zichy János grót 44!) A négy Zichy 337 Zilahi Gyula 322 Rovatok és Mindenféle. — a. Apró forradalmak 20l> A. a. Falusi idill 6t; » » Hideg fürdő 107 a—ly. Este a műteremben ..... 147 » Freskóvázlatok 85 Beöthy Zsolt. Levél 474 B. I. A kongrua 127 B. S. Frithjhof Nansen 186 Cs. A. A Pálffy-huszárok jubileuma . 229 Cagliostro. Főúri babonák .... 514 Felméri Albert. Fejedelmi serlegek 274 Gárdonyi Géza. Két sír (képekkel). . 231 —g. Összekülömbözés 321 —g. —r. Olga, montenegrói hercegné 322 Igric. A nagyági kastély úrnője . . 4*28 —i. — t. A régi dal 1,8 Jámborné Székely Lilla. A temető csősz í . . . 495 Jászai Mari. A Coldoni társulat Buda­pesten 41 Jókai Mór. Levél 474 Keve. Kortestollal 343 » Séta a kiállítás korzóján ... 42 » A választások 321 (k. j.) Parvy Sándor 167 K. Z. Müncheni képkiállítás .... 147 L. K. Jankó János hagyatéka ... 41 L. K. Nagybányai emlékek .... 64 Molnár Gyula. Királyunk Romániában 298 Pósa Lajos. Endrődi Sándor legújabb könyve 473 P. Magyar Elek. Bellamy álma . . . 322 Salamon Ödön. Az alcsuthi ir.eny­asszony 299 S. Zs. Kikocsizás 250 sz. i. A földön 12(> Szomory Dezső. Edmond de Concourt 86 Thewrewk István. A magyar bencések a kiállításon 87 T. R. A jégtündér szerelmese . . . 166 t. r. Jókai, Mikszáth és a fogoly­madarak 146 t. r. Negyvenezer mértföld vitorlával és gőzzel 494 Udvaronc. A meiningeni hercegnőről 251 >» A király üdülőhelye . . . 146 Vajk. Nádorválasztás száz év előtt . 453 V—k. Hogy lett szalonképes a csárdás 495 Minden számban színház, művészet, irodalom, gazdasági elei és szerkesztő üzenetei.

Next

/
Thumbnails
Contents