Uj Idők, 1901 (7. évfolyam, 1-26. szám)

Tartalom

5CI23Ö TA R TA LOM Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok Oldal A színipálya kezdete (DérynéNaplójából) 84 Ambrus Zoltán. Az utolsó húsevő . . 287 B. Lenkei Hedvig. Tournee parisienne moncharmont 298 Bársony István. A mi kincsünk . . . 477 „ „ Hét országon párja nincsen 428 Bársony István. Ketten odakint . . . 228 Szent Antal előtt . . 120 Békefi Antal. Megháborgatva .... 499 Croker B. M. Gven 305, 329, 353. 377, 397 421, 441, 461, 485, 505, 525, 515, 569 Cyprian. Otthon 76 Déryné Naplója 79 Fehér Judit. A bíró előtt 561 Gaál A. István. A szomorú néni. . . 434 Gárdonyi Géza. Hordj magadnál tüzet 103 Gyp. ü nem féltékeny 21, 45. 69, 93. 113, 133, 177, 203, 221, 241, 261, 281 -Gyalui Farkas. Látomány az éjszakában 384 Gyarmathy Zsigáné. Jóbarátok .... 63 Herczeg Ferenc. A vízcsöpp lakói . . 191 „ „ Katangkóró .... 147 „ „ Pogányok (képekkel) 1, 26 49, 73, 98, 118, 138, 158, 181, 206, 225 245, 265, 286. 309, 334, 358, 382, 402 426, 445, 465, 489, 510, 529, 549 Héthy Ferencné. Baba naplója . . 367 Horkayné a kaszinóban 9, 59, 233, 317, 414 480 Idegen írók. Mad. Bertha Galeron de Calonne 231 Idegen írók. Gorjki Maxim 557 „ „ Perez Galdos Elektrája. . 341 „ „ Maupassant 38 „ „ Sienkiewicz Henrik ... 14 „ Tolsztoj Leó gróf. ... 142 Joannes. Radakovich Vera 344 Káinoki Izidor. A legnagyobb hóstett 35 Katona Ernő. A fenyőfa alatt .... 82 Kemechey Jenő. A szűrös báró . . . 124 Keve. Délben 231 Krúdy Gyula. Romok éjjel 404 - Lengyel Laura. Leányhódítás .... 336 Lövik Károly. Éjjeli történet .... 295 Lórinczy György. Forgószélben . . . 268 Lukács Béla. Földalatti csata .... 59 Malonyay Dezső. A szfinx 31$ „ „Az „Éjféli mesék "-bői 100 „ „Az „Éjféli mesék"-ből 208 „ „ Hamupipőkéről . . . 532/ „ „ Még egy stáció. . . 389, „ „ Zsuzskó nagy leány. 273 Murai Károly. A gyanús fickó .... 248 Pásztor Mihály. A csók 415 „ Árpád. Romantika 55 Pécsi Jenő. Faun 535 Prielle Kornélia. Hogyan lettem szí­nésznővé 541 Ritoók Emma. Hangulat — szerelem . 140 Sebők Zsigmond. A Paprikaváros Szabóné Nogáll Janka. Kaland . . . Szántó Kálmán. Krimhilda Szikra. Régen. Böszörményi László . „ „ Kandi Klára .... „ „A lengyel herceg . . Szomaházy István. A berlini grófné. „ „Az első feleség . „ „ Gellértné titka . . Tábori Róbert. A maga idején . . . „ „ Fényhullámok . . . Tarnai Elemér. Regénytöredék . . . Thury Zoltán. A sorompó .... Tovább Tormay Cecil. Eltévedt csók . . . Tömörkény István. Luk a házoldalban Vakok . . . Virter Ferenc. Hidoo Oldal 320 492 447 253 314 471 312 12 468 165 213 514 28 360 293 160 512 ?,í> Társadalmi, ismeretterjesztő cik­kek, genreképek, leírások A kávé 566 A modern színpad 163 A munka 566 A szultán háreme 454 Az alvajárásról 250 A Szigfrid-sárkány 564 Az első magyar gépkocsi-kiállitás . . 566 b. s. Vadnay Andor 435 Calvus. A kompatibilitás filozófiája . . 453 „ Fuksz ó fensége 419 „ Rendjel-vita és más efféle . . 498 Diner-Dénes József. Régi művészet és modern izlés 537 Disszertáció a színházi látványossá­gokról 56* Egy elsikkasztott szoborügy 567 Feszi Géza. Utazás a nap körül ... 7 Igric. Broglie herceg 122 „ Egy új csillagról 267 „ A tekintélyről 407 „ Az alvásról 494 „ Az emlékező tehetség hanyatlá­sáról 31 „ Ocskay brigadéros 168 Ilona királyné 519 Herman Ottó. A madárvonulás . . . 386 Hoffmann Ottó. A delelő Mars .... 195 K—e. Fehérváry báró 128 „ Tél 81 „ Vasárnap 497 „ Viktória királynő 105 Keve. A magyar államiság fejlődése, küzdelme 10 Keve. Krónika 409 „ Milán király 170 Kovács Jenő dr. László Fülöp . . . 184 Kőris. Egy magyar utópia 54 „ Ruhadivat és ruhamüvészet . . 271 Laufenauer tanár. Idegesség a házas­életben 431 Oldal Lőrinczy György. Pataki diákok . . . 554 Lyka Karoly. A Zichy-műzeum . . . 411 „ „ Művészeti krónika . . . 214 „ „ Az iparművészet mesterei 6 Böcklin 106 „ „ Egy szobrász és a szobra 434 „ „ Freskóképek az új parla­mentben 339 „ „ Kalmár Elza 516 „ „ Művésznők 211 „ „ Művészeti krónika ... 33 , „ Tavaszi mútárlat. A kül­földi festők 391 „ „ Tavaszi mútárlat. A ma­gyar festők 365 Madarak szerelme 474, 564 Modern színpad és regény 234 Molnár Géza dr., Verdi — Nagy Béla dr. Alvás és álmatlanság . 290 Naményi Lajos. Prielle Kornélia Déry­néről 254 Nyaralás 455 Richter József. Tuniszi séta 517 Sulyok llda, A mindentudó asszony . . 162 Szász Zoltán. Új női tipusok .... 369 Szentmártoni Darnay Kálmán. Lavater és Kisfaludy Sándor 146 Szinnyei József. A magyar írók Plutar­chusa 387 Dr. T. Ö. Ki a jégre 166 Tábori Róbert. Színpadi bukás .... 451 Költemények Ambrozovits Dezső. Alkotásvágy „ „ Óh mi tiszta „ „ Virágzó fák Apor László. Madonna .... Antalffy Endre. Alkonyatkor . . Balla Miklós. Az Andrássy-úton Bárd Miklós. XXXX Czóbel Minka. Gyöngyösiné • lánya Dingha Béla. Dankó Pista . Endrődi Sándor. Ima . . . „ „ Sorsunk . Fadgyas Kálmán. Ha visszanézek Farkas Imre. Két fehér ruha. Feleki Sándor. Gyermekmesék „ „ Május elsején Fülei Lajos. Székely románc Gyökössy Endre. Kossuth katonáj Inotay László. Kié az illat Jakab Ödön. A dalnok . . Kisteleki Ede. Már feslik a bimbó Kozma Andor. Adriai emlékek Lampérth Géza. Dal a rózsínü le „ „ Téli estén . . Lévay Mihály. Költemények . . Ifjú Lukáts Gyula. A kis tücsök M. Korniss Aranka. Dalaim . . „ „ Extázis . . Makai Emil. Műkedvelők . . . 343 75 451 287 554 534 103 515 435 427 99 270 170 142 406 552 479 163 287 383 11 vélről 495 119 403 534 491 254 362

Next

/
Thumbnails
Contents