Uj Idők, 1901 (7. évfolyam, 27-52. szám)

Tartalom

X 50236 TARTALOM Oldal Keve. Meszlény Lajos 187 » A szőlőcsősz 209 » Pulszky Ágost 245 » Az országgvűlés feloszlatása . . 247 » Egán Ede .' 296 » Erzsike hercegnő menyasszony 361 » Széchenyi Pál gróf 410 » Mezei Ernő 512 K—e. Regrutaélet októberben .... 391 » Ráday Gedeon 515 K—i F—s. Zenei szalon 494 Kőris. Az új királyi vár 179 Lyka Károly. Művészeti krónika ... 16 » » Képzőművészeti Tanács . 57 » » Budapest virágdísze . . 77 » » A főváros és a szobrá­szok köre 121 » » Magyar gyűjtők .... 223 » » Magyar iparművészet Sze­geden 250 )) » Cegléd Kossuth ja . . . 343 » » Új képek a Nemzeti Sza­lonban 391 » » A téli műtárlat .... 451 » » » » .... 470 » » » » .... 491 » » A Műbarátok Köre . . . 511 » » Művészeti krónika . . . 538 L. K. Magyar író német köntösben. . 430 L. A test szépségéről 342 Lucián. A Hortobágyról 273 » Bercsényi Béla 366 » A besúgó asszony 541 Malonvay Dezső. A 4 krajcár irodalma 36 »' » Pálma}' Ilka .... 363 » » Réjane .... 474, 495 Mihajlovits István. Hohenberg hercegnő és a Habsburgok . 62 » » A Pálffy-huszárok . 25 L » Windisch-Graetz Ottó ősei 366 » » Szerelmi házasság az udvarnál .... 430 M. I. Fejérvári katonai pályája . . . 158 M. IL J. Kártyajáték élő kártyákkal . 272 Mayburg Vilma 542 Molnár Géza. Tristán és Izolde . . . 495 Pásztor Mihály. Deák Ferenc mestere. 517 P. M. Újságírók Dél-Afrikában ... 321 Pénzen vásárolt nemesség 102 Ruttkai György. Falk Miksa 345 Saturnus. A tatai várszínház .... 75 Sidney Carton. Prielle-szoba 516 » » Foltényiné 541 Szász Zoltán. A nő és a sport .... 243 Széchyné Lorenz Josephine. Fejedelmi doktorok 30 Szentkirályi Kálmán. Cató a városházán 294 Hogyan élt Szilágyi Dezső 122 Tábori Róbert. Az élet utja 162 Tallózó. Bismarck, a szerelmes ... 95 » Az ital 267 T. R. Makai Emil 138 » » Földművelés asszonyi kézen . . 189 I Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok Oldal Abonyi Árpád. A madrigálok hőse . . 153 Albisy Katalin. Határsértés 205 » » A piros bóbitás . . . 509 Alexander Mrs. Cara 21 45, 65. 85, 91. 105. 125, 145, 169, 193, 213, 233, 253, 277, Almanach 1902 , 444 Ambrus Zoltán. Ostoba Ágost halála . 308 Bársony István. Erdei történetek . . . 129 Bródy Sándor. Hugó hadnagy ... 13, 34 » » Ra herceg 290 Calvus. Szervusz, kegyelmes úr. . . . 362 Csoór Gáspár. Deák Ferenc otthon . . 310 » » » » » . . 400 Cyprian. Országúton 464 Eötvös Károly. A gyalogposta .... 467 Földes Imre. A király arája 514 Garády Viktor. írisz" 54 Gárdonyi Géza. A kétféle nóta . . . 440 » " » Karácsonyi álom. . . 583 Guthi Soma, Rákosi V. Melvik a kettő közül? 319 Gorgij Maxim. Huszonhat és egy . . . 384 Gyarmathy Zsigáné. A disznó .... 359 Győry Ilona. Magunkról magunk közt 98 Herczeg Ferenc Szörényi úr 9 » " » Ulászló király pajzsa . 97 » » Pál és Virginia . . . 135 » » Jónás kalandja . . . 181 » » A remete 313 » » A sápadt ember . . . 375 » » A keringő király vétke 484 » » Virággal üsd a nőt. . 557 Horkayné a kaszinóban 33, 245, 289, 383, 425, 469, 489, 533 Káinoki Izidor. Kegyes csalások . . . 252 Katona Ernő. Útközben 444 Keve. Szeged története 1 316 » » » II 446 Királyfy Árpád. A hadvezér alszik . . 28 Kürthy György. Egy leány halálára . 79 Lampérth Géza. A seregdiák 202 Lengyel Laura. Dénes Olga házassága 1, 25, 49, 69, 91. 114,131,149,173, 197, 217, 237, 257 Lucián. Kvartettezés 38 Lőrinczy György. Hazug hajszálak . . 379 Malonyay Dezső. Kezdődik a regény . 4 » » A kis nőcskéről. . . 109 » » Péter és William . . 177 » » Gituci 265 » » A tartodi medvehajtás 281, 305, 329, 353, 373, 397, 417, 437, 461, 481, 501, 525, 549 Marchesa Columbi. Egy kis bosszú . . 530 Munkácsy Kálmán. De profundis . . . 406 Nagy Endre. Jön a vőlegény .... 295 » » Történet a Tisza partjáról 534 Ohnet György. Alkony 301, 325, 348, 369, 393, 413, 433, 457, 477, 497, 521, 545 Prielle Kornélia. Az én pálmaágam . 405 Oldal Rakodczay Pál. Szigeti József (képpel) 305 Szász Zoltán. Gyermekjáték és játék­gyermekek 504 Szikra. Régen 284, 562 Szépfaludi Ő. Ferenc. Csak sirassa . . 332 Szomaházy István. Maroth hőstette . 52 Szomory Dezső. Kempf Kőris elmúlása 503 Tábori Róbert. Az élő halott .... 119 » » Az egyik jobbra, a másik balra 337 » » A statisztika áldozata . 490 Thury Zoltán. A gróf és a kisasszonvai 463 Tordai Vilmos. Két leány ....'. 173 Tormay Cecil. Philodemus meséje . . 339 Tömörkény István. Elintézett ügy . . 286 » » A bpsszu .... 551 Tutsek Anna. Losonczy Ágnes adóssága 58, 72 » » Nagyanya 420 Wolfner Pál. Az igazság ellen .... 422 Társadalmi, ismeretterjesztő cik­kek, genreképek, leírások Arany János levelei unokájához . . . 554 Baros Gyula. Naplójegyzetek Karaffa idejéből 41 Baros Gyula. A csejtei vár konvha naplója 1623-ból . 62 Beöthy Zsolt! A legöregebb Kisfaludysta 563 B. S. Fejérváry 157 » » A bor alakjai 297 Christiana Rossetti 270 Csergő Hugó. Hangok az éjszakában . 230 » » Beteg levelek kórháza . 82 Czóbel Minka. Miszticiszmus az utcán . 123 Deák Ferenc emléksorai 272 Erzsébet királyné 225 e. s A nyolcvanéves Wirchow . . . 344 Falk Miksa 345 Fejérváry Géza báró családja .... 166 Gyöngyösy László. A kis nótárius . . 181 Hanus István. A fa élete a nagyvárosban 203 H. I. Emlékezés Drégelyről .... 190 Hoffmann Ottó Az idei nagy üstökös 347 A házi holmi remekei 474 Igric. Kertek országa 60 » A fotográfusnál 79 » Frigyes császárné 172 » A virágillatról 207 » Lányok a hadseregben .... 228 » Mac Kinley 248 » A jáki apátság története . . . 367 « Novemberi prédikáció 426 » Hogyan olvasson a gyermek . . 537 Illés H. Zs. Az elhunyt török nagyvezér 475 Károly Ferenc. József királyi herceg 99 Kemechey Jenő. Szilágyi alakja . . . 118 Keve. A beteg költcí 84 )> Szilágyi Dezső 117 » A cicke és társai 140 » Szent-István napja, ,"/ 159

Next

/
Thumbnails
Contents