Uj Idők, 1936 (42. évfolyam, 1-27. szám)

Lapszámok

a 1*2 »ft UJ IDŐK // / fbl.Y iKITSI SZÉPIRODALMI, MUVESZETI KEPES HETILAP SZERKESZTI HERCZEQ FERENC 1936 NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM ELSŐ FÉLÉV TARTALOM Ikoti Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabod Oldal Babay József: A levél, .rolenet a Napraforgó című komédi.ból . . 9 Barsy Irma: Állás a láthatáron. 767 Bihari Miklós: A tavasz visszajön értünk 654 Bognár Anna: Ajándék 935 — .— Guriga bátyám pengője . 493 Miért nem vette 3! Balkay Pista Csethe Klárit? 248 S. Bokor Malvin: A lány, aki el­rontotta a dolgát 531 Egy év a világ 61 Bónyi Adorján: A férj ajándéka . 492 — — A kereső feleség 164 Angol óra 310 A szellem ... v ... . 19 Kaland a Kiviérán 991 Operáció — — Osztálytársak 419 Testi estély 239 Tévedés 567 — - Világhír ........ 687 Dánielne Lengyel Laura: Minden újra kezdődik Fekete István: Marika 171 Zsaroltam 535 dabolczi Fekete Lászlóné: maráci hídnál 46 r' Fendrik Ferenc: Autó 887 Szabadság "64 Gulácsy Irén: Lázadás 837 Liliomnyílás 615 T. Hallósy Márta: A mar?' a . . . 357 Harsányi Zsolt: Adomák .... 94 A kártyás . 166 A közéleti férfiú 425 — — A szerelmes ékszerész .... 758 — — Oroszlánszelidítés 375 Regény a telefonon 57:3 Hámos György: A csengő .... 9tS O. Henry: Mutassa a pulrovát. For­dította: Ruzitska Mária .... 200 Herczeg Ferenc: Pro Libertate 1,45, 85, 125, 161, 197, 233, 269, 305, 341, 377, 413, 449, 485, 521, 561, 609, 645, 681, 717, 753, 789, 829, 369, 905, 941, 977 Királyhegyi Pál: Nem lehet kibírni 912 Komáromi János: A nap élesen süt löíl — — Búcsú az Alma Matertől . . 841 Kosáryné Kéz Lola: Asszonyi mo­solygás .... 96 Az otthon 650 Favásár . . 346 — — Három kis eszkimógyerek . . 273 — — Pólika férjhez megy .... 80S Tavasz 490 Lőrinczy György: Piinparapaksz . 283 Magyar Tibor: A férfi és az ár­nyéka 622 — — Eziist pengő 387 Matolcsy Andor: Coeur dame ... 617 • Levélária • 89 • Vasárnap 729 — — Vihar előtt 349 Mouche: Már kés5 321 Ormos Gerő: Ehsc'g — — Kenyér . • 526 693 Oldal Ormos Gerő: Mákostészta .... 984 Mosónő 804 Pajzs Elemér: Dióstorta 922 Fogoly 176 — — Jó házból való fiú 459 Pékár Gyula: Píperés Kei basa . . 579 Péczely József: Megegyezés . . . 211 Surányi Miklós: A barbár . . . 429 A windsori víg nők .... 142 Húsvét Szent Ilonán .... 569 Szentgyörgyi Ferenc: Régi nyár . 994 Szentmihályiné Szabó Mária: Aján­dékozás 438 Székely Tibor: A szép nő ... . 844 — — Japáni fantázia 64 Néni emlékszel? 494 Rabló-pandúr 724 Szomszédok 312 Szép Ernő: Túrós csusza 202 Szitnyai Zoltán: A fenséges férfi 5 Ég a vonat 657 — — Jackie több lesz a királynál . 795 A kenyérkereső 129 Utolsó napsütés 392 Szüesné Lengyel Margit: Egy pár harisnya 884 Terescsényi György: A jajgató . . 381 A sonka 52 Mr. Copaws 243 — — A fogoly visszatér .... 874 Zilahy Lajos: A fegyverek vissza­néznek 13, 82, 122, 158, 193, 228, 265, 301, 336, 373, 409, 445, 481, 516, 556, 605, 641, 677, 712, 749, 786, 826, 866 900 Zsigray Julianna: A fiatal ember, aki színvak volt 799 Barátság 31S — — Férfiak szerelme 455 Havas szerenád 24 Négy arany krajcár .... 948 Titok 135 Műfordítások Gustavo Adolfo Bécquer: Ki? For­dította: Imecs Béla 810 Claar: Tanács. Fordította: Fehér Jenő 457 W. H. Davies: Áhítat. Fordította: Képes Géza 488 — — Rohanni! Fordította: Képes Géza 243 Corrado Govoni: Tavaszi zápor. Fordította: Képes Géza 48S Charles Kingsley: Mikor a világ fiatal. Fordította: Ruzitska Mária 60 C. F. Meyer: A halott szerelem. For­dította: Kosaras István 380 Mereskovszki jné: Szentpétervár. Fordította: Győri-Juhász Jenő . . 811 Alfred de Müsset: December éjsza­kája. Fordította: Szép Ernő ... 614 Versek Ambrus Balázs: Meg kell tanulni a sötétet 726 Bódás János: Bodzabokor .... 799 Gyalog a fasorban 799 Sürgönydrót 54 Oldal Csiga Kató: Falusd táj 848 Ernőd Tamás: Város a végekon . . 319 Falu Tamás: A bánat 343 Hangverseny 238 — — Mesgyék 686 Virágének 673 Fehér Jenő: Ha látsz merengőt . . S02 — — Tanács. Claar verse .... 457 Forbáth Sándor: Szonáta 103 Fótliy János: A magányosság terci­náiból 951 Gács Demeter: Negyven bizony... 32 Győry Aranka: Neveid 927 Gyula diák: Berzsenyit hívom . . 317 Liszt 49 Halassy Valéria: Bútorok .... 858 Haraszty Lajos: Színházi est . . . 849 Horváth Dénes: Kezed 930 Imcas Béla: Ki? Gustavo Ailolfo Bécquer verse ........ 810 Győri-Juhász Jenő: Szentpétervár. Mereskovszkijné verse 811 Karinthy Gábor: Erdőben .... 566 Kópés Géza: Áhítat. W. H. Davies verse 488 Fény a téli alkonyatban ... 88 — — Rohanni! W. H. Davies verse . 243 Tavaszi zápor. Corrado Go­voni verse 488 Kosaras István: A halott szerelem. C. F. Meyer verse 380 Lakos Eta: Vallomás 927 Liditt Júlia: Csalódás után .... 664 —• — Leánynevek 424 Lovászy Károly: Csillagos ég . . . 953 Majthényi György: Felhő voltam . 877 Isten ajándéka 166 Tavaszi mámor 525 Mareonnay Tibor: A mozdulatlan . 493 Máriássyné Szemere Katinka: Ne nézzétek 214 Nadányi Zoltán: Add nekem a Hol­dat 200 — — Te nem is tudsz róla ... . 132 H. Nagy Vilma: Elvitték a varró­gépet 465 Gesztelyi Nagy Zoltán: Emlék. . . 26 — — Zsuzsinak 467 Ölbey Irón: Az első legyecske . . . 488 Esti dal 722 Éjfél 998 • öreg asszonyok a napsütésben 696 Seb 374 Rónay György: Kankalinok, pa­osirtaének 566 Az uri kisfiúról 990 Rumi Erzsébet: Gondolkodás a szóp halálról 927 Ruzitska Mária: Mikor a világ fia­tal.... Charles Kingsley verse . . 60 SeTos József: A szegény emberek királyfiai 566 Somlyó Zoltán: Anyám 241 Szatlimáry István: A pillangó bal­ladája 924 Szegedi Mária: Tudom 210 Székely Tibor: Az utolsó pillanat . 421 Csak ennyit adhatok .... 914 Szióp Ernő: December éjszakája. Alfred de Müsset verse Az UJ IDŐK bekötési táblája 2 peii^

Next

/
Thumbnails
Contents