Uj Idők, 1937 (43. évfolyam, 27-52. szám)

Tartalom

TAR TA OM ^ & ll SZÉPIRODALMI, MUVESZETI KEPES HETILAP ' • A ' 0 SZERKESZTI HERCZEG FERENC 1937 NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM MÁSODIK FÉLÉV Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok oidai Bess Streeter Aldrich: „ ..és ra­gyogjanak a gyertyák ... . 963 Babay József: Kötődé ...... 874 Szegény emberek ...... 628 Tábori lap 744 Barabás Gyula: Búzamező .... 865 Elbukás 604 Erdőben 223 — — Szer-elem . . 752 — — Uzsonna 410 Barabás Pál: La belle Belle ... 374 Barsy Irma: Az esernyő ..... 522 Novemberi este 684 S. Bokor Malvin: Filmarc .... 915 Napos délután 307 Boross Elemér: Kaucsukmauzsetta. 789 John Brophy: Hollywood és egy kézicsengő. Fordította: Tábori Pál 755 Csathó Kálmán: Az andráshegyi remete 996 Barátom Bálint. Regény. 3, 40 76, 112, 151, 184, 218, 255, 295, 330, 364 405, 443 Fűszer és csemege 545 Diesőfi Marianna: Egy szelet pirítós 227 Esz-terhás István: A kereszt győz . 266 — — Angyalföld 797 Oklevél 920 Fendrik Ferenc: Állomás .... 716 Hó 829 Fóthy János: Csillagok útja 479, 515 553, 597, 633, 664, 746, 784, 823, 870, 907 Gáspár Miklós: Az Úristen köny­velői 10 Hámos György: Halál és szerelem 978 Harsányi Zsolt: A vértanú ... 959 Az új csillag 803 Dátum 550 Nyékyék Debrecenben . . . 476 Hellinger: Karácsonyi történet . . 993 Herczeg Ferenc: Képviselő leszek . 957 Hunyady Sándor: Fogyókúra ... 741 Herring kisasszony és Anglia 44 Miniatűr a tengerről, az ifjú­ságról és az öregségről 407 Történet a két kaszinóról . . 371 Velencei kiskorcsmában . . . 300 Karczag István: Éviké örül ... 197 Kádár Lajos: Végrendelet .... 912 Kálmán Jenő: Három magyar puli 348 Kenedy Erzsébet: Fräulein Lene . 765 Kesztyüsné Balogh Margit: Kap­ros Nagy János 727 Királyhegyi Pál: A halszelídítő . 169 A. munka nem szégyen . . . 712 Konkoly Kálmán: Karácsonyi cse­reakció 793 Kosárynó Réz Lola: Az áldozat . . 835 Királyhegyi Pál: A pénz, a főnök . 14 Nyári sport 204 Magyar Tibor: A sárga nadrág . . 340 Matolcsy, Andor: Szaniszló .... 512 Márai Sándor: A fürdő 701 A nyeremény 979 Halálos sebesülés 473 Rendelés előtt . . 325 Mouche: Az unokák 418 Oldal Nagy Lajos: Milka néni jót tesz . 232 öreg asszonyok 607 Vallomás 449 Nagyiványi Zoltán: Életmentő csár­dás 843 Üj téma 447 Osváth Tibor: Péter világgá indul 190 Oszlay Verona: Emlékszel? .... 487 Pajzs Elemér: Apróhirdetés ... 675 Hintó . . 377 Kasza 51 Sámson Frigyes: Viktor elmegy . 452 Simon Gáspár: A macska .... 49 Simonfay Margit: Előérzet .... 637 Szentmihályiné Szabó Mária: Az első találkozás 669 — —- Két imádság oltalmában . . 861 Szerb Antal: A menthetetlen ... 630 Székely Tibor:' A sötét függöny . . 253 Elutazás 414 Ébredés . ' 157 Tíz perc 985 Szilágyi István: A villanyszámlás meg a barátja 16 Török Sándor: A röfrénénekes . . 128 Teres csényi György: Az én fám . 826 Krumplit vettem ...... 917 Szabadság 81 Szél sodrában 525 Zsigray Julianna: Annabál .... 118 Beszéljünk a szerelemről . . 878 Egjr csokor virág 743 Halál veszed elem 707 Szegény rokon 439 Villámcsapás 402 Francis Brett Young: Kicsi a világ. Fordította: Ruzitska Mária 19, 55, 93 129, 163, 199, 235, 272, 309, 343, 381, 421 455, 489, 527, 564, 608, 643, 678, 720, 758 802, 839, 883, 923 Műfordítások Dimo Boikliew: Remény, Krisztina Sztojanova verse 832 Emőd Tamás: Lysistrata a nőkhöz. Aristophanes verse 863 Faludy György: A rózsa bárka. Szu Tung Po verse 403 őszi nap. Rainer Maria Rilke. 637 Spleen. Charles Baudelaire . 637 — — Unalom. Paul Verlaine verse 637 Imece Béla: A fák. Felice Sofíré. 334 Szép este. Paul Bourget verse 742 Győri Juhász Jenő: A kandallónál. Fet verse 838 — — A katona elmegy. N. Ticho­nov verse 117 Haldokló' falevelek. Minszkij. 442 Homór és tenger. Oszip Man­delstamm verse . . 264 Kelemen Viktor: A zongora. M. C. de Varonne verse 551 Képes Géza: Szent szonett. John Donnc verse 557 — — Szonett. Shakespeare verse . 608 Rónai Pál: Bár tudnék írni! Ramon de Oampoamor verse 269 A szellőhöz. Esteban Manuel de Villegas verse 718 Oldal Térey Sándor: Rainer Maria Rilke verseiből . 919 Versek Ambrus Balázs: Vers 808 Aristophanes: Lysistrata a nőkhöz. Fordította: Emőd Tamás .... 863 Babay József: A fák 255 Az őszi kert 686 Karácsony 956 Charlies Baudelaire: Spleen. Fordí­totta: Faludy György 637 Bihari Miklós: Vallomás Párizsnak 314 Bódás János: Ökörnyál 380 Paul Bourget: Szép este. Fordí­totta: Imecs Béla 742 Ramon de Campoamor: Bár tudnék írni. Fordította: Rónai Pál . . . 269 John Donne: Szent szonett. Fordí­totta: Képes Géza 557 Dudás Kálmán: Velünk a hold . . 873 Emőd Tamás: Köszönet 825 — — Leány-litánia 193 Négy kis velencei vers . . . 438 Régi várad i kép 477 Esti Gyula: November 629 Falu Tamás: Chopin 969 Hónaposszoba 330 Menekülés 870 Párizs 14 Ünnepek 548 Faludy György: A világ teremtése 76 Szonett egy mesekönyv elé ... . 959 Fehér Jenő: Hazafelé 926 Feleki Sándor: Egy bánt .... 639 Fet: A kandallónál. Fordította: Győri-Juhász Jenő 838 Fóthy János: Csak Néked .... 240 Gaál Béla: Ismeretlen katona ... 627 Szerenád ......... 386 Galambos Gruber Ferenc: Megcsó­kolom a hajad 914 ifj. Gyökössy Endre: Búcsú az öreg templomtól 880 Harmath Imre: Falusi, nyári éjjel 412 Háry Emma: Tegnap ministrált először öcsi . 460 Hárs László: Levél az erdőből . . 532 Vigasztaló 205 Havas Istíván: Új virágregék ... 994 Holló Ernő: Völgyben ...... 306 Hollós Lajos: Mikor voltál legszebb? 483 őszi társaság 374 Téli dal 877 Horváth Imre: Aeternitas . . . • 754 Céltalanul . . . 647 Jái.os Alfréd: Vers a fűszálról . . 523 Karafiáth Jenő: Anyám 912 — — Kenesén a kertben 515 Ma tagadom 327 Kálmán László: Mérleg 97 Nyugtalanság ....... 308 Vénasszonyok nyara .... 486 Kesztheflyi Zoltán: Erdőben ... 407 Kom pol ti Rezső: A század verse . 711 Ladányi László: Cseléd 150 Narkotikum 987 Lakos Eta: Hálaadás ...... 843 Rab vagy ........ 727 /krw TTT TT>AlZ Kolr/vtóal tiihlÍÜH. 9 TWMfrfiAvt kfl/nhíl.tó

Next

/
Thumbnails
Contents