Uj idők, 1938 (44. évfolyam, 1-26. szám)

Lapszámok

f UJ IDOK SZÉPIRODALMI, MŰVÉSZETI KÉPES HETILAP SZERKESZTI HERCZEG FERENC 1938 NEGYVENNEGYEDIK ÉVFOLYAM ELSŐ FÉLÉV TA R TA L O M Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok oidai Babay József: A csoda 647 Boldogok, akik hinni tudnak... 829 De-de fu-furcsa e-ez a vi-világ ÍM Egy-két falat ennivajó 93 Nem jött meg a nyugdíj ... 511 Barabás Gyula: Elszámolás . . . 718 Férfiak . V 118 M érkőzés . . ...... 610 Tamásék . ... I .... 863 Vásár 301 S. Bokor Malvin: Farsanjji éjsssaka 166 Húsz fillér .]..[.... 6S4 Csathó Kálmán: Dnv.J és, Góli; t . 365 Matematika és tündérmese . 185 — — Pincsi ... . 44 Dénes Gizella: Hajnal 415 Egri Irén: Alkalaii vétel 20S Eszterhás István: Alkonyatban meg­szépül a víz 825 Falu Tamás: Évforduló 97 dabolczi Fekete íászlóné: Péter ki­rálysága 451 Fendrik Ferenc: Béke . . ... 333 Fertsek Ferenc: (jmlik a gáz ... 243 Fóthy János: Csillagok útja 19, 59, 100, 129, 168, 204^234, 269, 313, 343, 381 — — Desz-dur prIliid 607 Gáspár Miklós: Qézár hitvese 489, 528, 575, 616, 651, 686, 722, 765, 801, 839, S77, 913, 941 Gosztonyi Adám: Játékbarlang . . 201 Barbara Granby: Költészet és való­ság 277 György László: Anya 837 Harsányi Zsolt: Detektívtörténet Kisfaludy Károlyról 307 Előjegyzési naptár: 550 Hunyady Sándor: Artisták .... 401 Az autogénhegesztíí .... 232 Hajnali párbaj 515 Szilveszteri arany tanács . . 1 Ijjas Antal: A Kupoli 437 A titok 81 — — Az ismeretlen asssony .... 874 Éjféli látomás 151 Kádár Lajos: Párbaj a pusztán . . 905 Királyhegyi Pál: Házasságszédclgő 842 Hévvel a szabadi a 419 Krusnyák Matild eflak egy van 58 Szilva, az örök r^tély . . . 238 Kosáryné Réz Lola: Nyomozás . . 377 Kőváry Margit: Haranjhúzásig . . 336 Tavasz küszöbén 727 Katherine Mansfield: Az első bál 63 Matolcsy Andor: A tölyy, akit sze­retek 163 A hű barát . { 456 Dráma az elős iTbában ... 614 Ibolyacsokor 1 ..... . 909 Karriér . . I 196 Vörös bagaria barancsvágással 55 Márai Sándor: A meg^jtés .... 557 • A veszteség 932 Földrengés . 477 Oldal Márai Sándor: Hattyúdal .... 669 Ilonka 149 Naplójegyzetek 828 Mouche: A kontesz 690 Nagy Lajos: Két kislány .... 945 Negyedik emelet 713 Üj farmerek 868 — — Rozálon nehéz eligazodni . 125 Orbók Attila: A kapu előtt ... 744 Ormos Gerő: Ital 341 Pados Pál: Másik világ 524 Pajzs Elemér: Rezső és a madarak 834 Péczely József: Szabadrakodás . . 266 Rab Gusztáv: A kép' címe: Nyug­talanság 409 Sásdi Sándor: Sárgarigó 635 Szecsődi Gyula: A kitagadott ... 948 Székely Tibor: A jós 681 A két füstoszlop 160 A próféta 24 A tavasz 513 Az óriás 757 De 84 — — Szerencsés véletlen 939 Szilágyi István: Vihar 762 Terescsényi György: Bürgés átmegy a vizén 796 Haj, haj 567 Pántlikaúton 937 Török Sándor: A liftes 380 Vajda László: Az idegen úr .... 276 Zilahy Lajos: A földönfutó város 5, 47, 86, 113, 154, 189, 225, 260, 296, 329, 374, 403 , 433, 481, 518. 561, 601, _ _ 639, 675, 707, 752, 788, 817, 859, 896 Zsigray Julianna: A feketeképű ^tirály (Mr* Dália-utca 5 15 Három utasembef 678"\ Holdvilág . ;78?. Szent György éjszakája . . . y97) ITlricft-- . . . 901 Műfordítások Antalfy József: Thaliarchushoz. Ho­ratiua verse 86 Balogh Károly: Martalis verseiből 212 Bardócz Árpád: Itt hagynék én min­dent. Juljan Tuwim verse .... 871 Faludy György: Borozás Siena vár­falán. Tullia d'Aragone verse . . 265 Cselédek. Wildgans verse . . 871 Ének a kakasszóra. Szent Ambrosius verse 473 Két himnusz az Oltári Szent­séghez. Aquinói Szent Tamás him­nusza 743 Germanus Gyula: A vadászkutya. Abu Nuvász verse 233 Győri Juhász Jenő: A költőhöz. Brjusszov verse 377 Néma beszélgetés. Konsztantin Konsztantinovics nagyherceg verse 871 Képes Géza: Az én házam. Uuno Kailas verse 871 Oldal Kéry László: Dal. Rossetti verse . 242 Lándori Nándor: Szonett. Elisabeth Barrett Browning verse .... 871 Ifjabb Muraközy Gyula: Chloéhoz. Horatius verse 726 Radnóti Miklós: Visszatérés. Waither v. d. Vogelweide verse 265 Rónai Pál: A szomorú költő négy barátja. Correa Junior verse . . . 796 Keleti álom. Antherio de ' Qnental verse 300 Versek Szent Ambrosius: Ének a kakas­szóra. Faludy György fordítása . 473 Angyal Emil: Sorrentó 317 Aquinói Szent Tamás himnusza. Faludy György fordítása .... 743 Tullia d'Aregona: Borozás Siena várfalán. Faludy Gyötgy föfditása 265 Babay József: Köszönöm 281 Magyar ima 1938-ban .... 116 Bódás János: Gyalogút 782 Havasi gyopár 129 Brjusszov: A költőhöz. Győri Ju­hász Jenő fordítása 377 Elisabeth B<arreth Browning: Szo­nett. Lándori Nándor fordítása . 871 Dudás Kálmán: Nyár a falumban . 916 Emőd Tamás: Az én Atlantiszom . 8 — — Blaháné sírjánál egy napos délelőttön 769 Magányos rímek 160 — — A velencei noteszből .... 560 Falu Tamás: A holtak elmaradnak 295 Feledés 11 8 Ibolya 747 _ — Nem hiszem 599 Fehér Jenő: Találkozás 618 Fóthy János: Esti impresszió ... 950 önéletrajz 643 Galambos Gruber Ferenc: Károlyi­park — — Maradj velem Gyarmathy Irén: Én 845 Gyökössy Endre: Lángoló fehér dalaim 453 Havas István: A szigeti rózsák . . 761 Jegenyefa 453 Hárs László: Télutó ....... 228 Holló Ernő: Hajnali táj 649 Hollós Lajos: Alku 18 7 Horatius: Chloéhoz: Ifjabb Mura­közy Gyula fordítása 726 — — Thaliarchushoz. Fordította: Antalfy József 8 6 Imocs Béla: Télbeforduló kép ... 174 Jankovich Ferenc: Szánkázás . . . 83 Correa Junior: A szomorú költő négy barátja. Rónai Pál fordítása 796 Uuno Kailas: Az én házam. Képes Géza fordítása 8?1 Karafiáth Jenő: Csodálják azt... . 163 Isten veled 417 Itt örvendett 862 Kelemen Viktor: Választás .... 443 Kiss Tamás: Békés megérkezés . . 715 Kolozsi Zoltán: Tavaszi séta . . . C47

Next

/
Thumbnails
Contents