Uj idők, 1938 (44. évfolyam, 27-52. szám)

Lapszámok

SZÉPIRODALMI MŰVÉSZETI KÉPES HETILAP SZERKESZTI HERCZEG FERENC ^ 9 1938 N EGY V EN N EGY E D i К ÉVFOLYAM MASODEK FÉLÉV TA R TATO M Ы 1013 691 852 49 935 405 193 10 159 892 173 531 343 415 125 601 . . 435 781, 783 . . У.-.d Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok oidai Ifj. Ambrózy Ágoston: Szüret Aszlányi Károly: Üzenet kezdő haltenyésztőknek Stacy Aunionier: Hoi a \v «и Street? Fordította: Ruzitska Má ria . Babay József: András megidvezül Jótett Barabás Gyula: A játék . . . Dallam — — Lázadók . . . Nyár Viharban Békeffi József: A vakok .... Bognár Anna: A hercegnő gyöngy­sora S. Bokor Malvin: Igazság 499, 542, 577, 621, 656. 696. 753. 793. 819, 858, 901, 945, 1006 Bónyi Adorján: Majd a mi fiunk . 235 Boross Elemér: Nagy forgalom, kö­zépen szerelem . . • Csatlió Kálmán: Egy barátom, akit elfelejtettem Lélekmentés Dánielné Lengyel Laura: Régi tör­ténet Dénes Gizella: Császárok leánya Egri Viktor: Mexikói héza—^'v . . Eszterhás István: Csaba halála Farkas Katalin: Házasság .... Fekete István: Egereink . Karácsonyi i.aosratő-k dabolczi Fekete Lászlóné: ret esznek Fendrik Ferenc: A varázsló . . . Riport Fertsek Ferenc: Hajnali találkozás Látomás Fóthy János: Gyémántok .... Két árva Gulácsy Irén: Második szerencsa . Harsányi Gréte: Kedves vendégek Miből telik? Mit hozzon a Jézuska ? . . . Nyáron csak pihenünk . . . Öszi levél Harsányi Zsolt: Május 1, 42, 79, 116, 153, 185, 223, 260, 304, 334, 369, 408, 444, 483. 523, 563, 605, 638, 680, 722, 771, 801/a, 844, A grófkisasszony Herczeg Ferenc: „Tegezni szoktam a feleségem barátait" Kassay Solt: 1113 február 27. . . . Mária Krisztina 841 Kosáryné Réz Lola: A fogkrém . 496 Kőváry Margit: Szegény voltam . 612 D. Lénárt Ilona: A kávé " 161 A puska 855 Lu Hsün: Baleset. Fordította: Bá­nyai K. Mária Sárkányok. Fordította; K. Bá­nyai Mária Edison Marchall: Az új törvény. Fordította: Darás Rózsa .... Mato-Icsy Andor: így kezdődött... Márai Sándor: A finn nő — — A rabszolga 985 Mouche: A férj 702 Kenye­728 687 379 998 537 734 991 481 823 582 941 274 425 885 974 679 568 455 230 271 418 : or) OhHi Xagy Lajos: A dinnye 350 A gyanú 573 Csorkáné, a jótét lélek . . . 453 Nagymama 850 Campbell Nairne: Házasság. Fordí­totta: Ruzitska Mária 585 Ormos Gerő: Asszonyok 779 Bölcső 59 Guderna, a nyitrai kintornás 647 Icso 932 Márika dolgozik 347 Zivatar 493 Oszlay Verona-. Egy pompás nap . 1016 Ölbey Irén: Az új lány 383 Pados Pál: Töröcsik Pál aratása . 232 Pap Károly: Két. kis ünő, két kis lány 94 Sásdi Sándor: Kisváros .... 428 vitéz Somogyváry Gyula: A város meg a sárkány 16, 54. 99, 134, 169, 201, 240, 276, 319, 352. 385, 422, 457 Szarka Ernő: Parázs 164 Szegedi István: Bundás 817 Szentmihályiné Szabó Mária: Üj kö­tés örök szövetségre. Regényrész­let 9?7 Szerb Antal: Kísértetek 193 Székely Tibor: Jelentés, amelyet senki sem olvasott 313 A teremtő 897 Szilágyi István: Csabajszky Vendel halála . ; 825 Szárnyak 244 Szira Béla: Tavaszi szél ..... 651 Tabi László: A börtön angyala 7(30 —Nem ismer a cs aládom .. . 5 50 Terescsenyi György: Atyai pajtá­som Mirabolána Thurzó Gábor: A kisasszony . Leonora Mattingly Weber: „Mösl már búcsúzhatunk". Fordította: Darás Rózsa . . Zsigray Julianna: Békebeli illem­szabályok Déli szél Indián-nyár Könnyelmű öregek Közgazdasági érzék ... Levél a Jézaskához Öt év ' Szeptemberi csillagok .... Zaka Sándor: Katiusa 413 990 783 133 375 809/a 489 311 190 994 89 451 389 Műfordítások Ifj. Ambrózy Ágoston; A nyár eklo­gáiból. Francis Jammes verse . 931 ötödik legenda. Francis Jam­mes verse 931 Csatlós János: Postumushoz. Hora­tius verse 844 Faludy György: A bermudai pro­testánsok éneke. Andrew Marvell versa 189 Emlékbeszéd egy színész fö­lött. Hugo Hofmannstahl vp vse . 466 Győri Juhász Jenő: Párkák. Szer­gej Gorodeczky verse ..... 454 Marconnay Tibor: A Tátra. No­vicki verse 656 Matskássy József: Kísértetjárás. Paul Verlaine verse 892 Oldal Ottlik Géza: Ez a kutya szegény... Francis Jammes verse 931 Ha egyszer láthatnád . . . Francis Jammes verse 93] Tizennegyedik elégia. Francis Jammes verse 931 Radnóti Miklós: Magános ősz. Georg Trakl verse 444 Vas István: Vers a szabadban. John Keats verse 276 1 Versek 1 Ifj. Ambrózy Ágoston: Par force! 38 j P. Ambrus Máté: Fráter Nárcisz citeráján 849 N. Anion Ágnes: Betlehem .... 1018 Hindu ima 663 ! Babay József: Csend 172 1 Felhők 15 Hegedű 91 i Nyár 416 : Berda József: Elaludial ... .694 Bódás János: A szerénység eneke 488 November 686 Tökéletes ember 88 Vezér született 988 Pálóczi Czinke István: Hazafelé . 826 Darvas Szilárd: A tücsök énekel . 175 — — VaUomás 627 Dezsényi Béla: Százszorszép . . . 103 Dobozy Imre: Este lett 539 Törökbálint 984 Dudás Kálmán: Sás 103 Ernőd Tamás: Hej, iharfa .... 260 Itáliai notesz'bői 1 Falu Tamás: Csöndes vasárnap . 603 Lobogtass kendőt 42 Most már tudjuk 978 Öregedés 312 Fehér Jenő: A könyv illata . . . 907 Dabolczi Fekete Lászlóné: A fajtám 643 I Feleki Sándor: A dal útja .... 584 Álmatlan éj 26 Forgács Antal: Balatoni táj . . . 207 Fóthy János: Üres napok .... 529 Szikabonyi Gállfy Erzsébet: Húsz év múlva 753 Gélén Sándor: Fények a Duna part­ján ... 356 Szergej Gorodeczky: Párkák. For­dította: Győri Juhász Jenő . . 454 Galambos Gruber Ferenc: Eggyé vált két lélek 522 Reggel 268 G^őry Aranka: Tanévnyitón . . . 341 Hajnal Gábor: Ragyog a hold... 419 Harsányi László: Mesemondó pász­tor ősöm 388 Harmath Imre: Karácsonyi legenda 993 Havas István: A Balaton dicsérete 62 Balatoni versek 350 Felvidék 613 Hárs László: Vers a költőről ... 855 Hugo Hofmannsthal: Emlékbeszéd egy színész fölött. Fordította: Fa­ludy György 466 Holló Ernő: Megszólalt a madár . 61 Öregség 784 Horatius: Postumushoz. Fordította: Csatlós János ^4 Hrabéczyné Miesz Magda: Az ősz kapujánál ^06 Ш

Next

/
Thumbnails
Contents