Uj Idők, 1939 (45. évfolyam, 27-52. szám)

Tartalom

Az UJ IDŐK bekötési táblája 2 peneffiért kapható TARTALOM Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok oidai Bess Strccter Aldrich: A mult dala (Regény.) 239, 280, 317, 353, 379, 404, 430, 456, 483, 510, 535, 560, 587, 612, 637, 665, 692, 716, 741, 791 Luis Alzamora: Jut majd kenyér. Fordílotta: Darás Rózsa .... 409 Babay József: Imádság 772 — — Nem lesz eső o — — Országúton 165 Barabás Gyula: Kaland . . . . . 305 Barangó János: Nálunk nem szól a lant (Regény.) 473, 495, 525, 550, 574, 601, 629, 655, 633, 703, 732, 779 Bihari Miklós: Bözsi . 194 Bónyi Adorján: Békesség 606 Kis kocsi, nagy kocsi (Regény.) 1, 44, 78, 116, 149, 185, 224, 265, 300, 341, 370, 394, 417, 446 — — Szerelem 766 Csáky Mária: Anni 714 Csathó Kálmán: Guszti bácsi . . . 625 Nina néni, a báróné meg Ju­liska 333 — — Pincsi .......•• 773 — — Szarvasbőgés 469 Dánielné Lengyel Laura: Zuboly visz­szamegy a takácsműhelybe . . . 101 Dénes Gizella: Mint a föld 190 Égly Antal: A tavaszi kalap . . . 135 Fekete István: A bagoly 51 Libáink 740 — — Loptam 557 — — Őszi vásár 659 dabolczi Fekete Lászlóné: Karácsony 729 Fendrik Ferenc: A falu nem akarta 231 — — A fiúk nem írnak .... 529 — — A hercegnő apródja .... 609 — — Boldog délután 98 — — Fehér blúz . . . 1 . . . 712 Gólyafa 479 — — Szeptemberi utas 401 Gulácsy Irén: A diósgyőri torna . . 651 — — Anjou aranyágacska .... 756 — — A vránai lakoma 113 — — Egy királynő szerelme . . . 297 — — Férjhalászat 443 György László: Kaland ^ 204 Harsányi Gréte: Házasság .... 154 Harsányi Zsolt: Hajnali tülökszó . . 782 — — Szegény János 521 ITámos György: Zsiga bácsi elzüllik 684 Ifj. Hegedűs Sándor: Szomszédok . 719 Hunyady Sándor: öt kutya és a gazdájuk 124 Illy János: Ezüstkalitka ..... 641 Kassay Solt: Idegen asszony . . . 235 Kertész Mihály: Régi arckép ... 22 Kosáryné Réz Lola: Meggy Márta . 399 — — Praktikanti . • 708 — — Szelindek úr tragédiája ... 11 Castano-Köszeghy Marianne: Haar­lemi legenda 738 Kőváry Margit: Az élet egyszerű . . 584 D. Lénárt Ilona: Az ú* kalap .. 316 — — Házigomba 662 — — Töltöttkáposzta 533 Majthényi György: Valika családot alapít 311 Matolcsy Andor: Két bicikli . . . 346 Márai Sándor: A távolság .... 41 — — A francia yacht 760 Augustus Muir: Jácint . . . . . . 426 Mutsy Edvin: Az őrmester .... 579 Nagy Lajos: A világjáró .... 500 — — Debreceni bolt 350 Ormos Gerő: Két anya 89 — — Mákosguba 691 — — Pénteki vacsora 268 ölbey Irén: őszi mese 688 Sásdi Sándor Anya 736 — — Harmonikaszó 54 Shakespeare, Macbeth. Fordította: Szabó Lőrinc . . 472 Simonfay Margit: A nyugdíi . .. 25 vitéz Szarka Géza: Aranylakodalom 633 Műanya 422 Old*l Szentmihályiné Szabó Mária: Kifes­tett kisLú . . . ' 502 Székely Tibor: A szem . . ... 158 — — Késő van már 449 Szép Ernő: Rrrrrrr . .... 788 Szobotka Tibor: Üzenet az apátság ból 274 Ernest Temple Thurston: Csúnya férfi (Regény/* 15, 59, 94, 127, 168, 198 Walleshausen Éva: Játck 480 Zsigray Julianna: Alvég-felvcg . . . 451 Délibáb 85 — — János elzüllött 775 Kérdés 553 — — Miért? 3í3 Tanulmányok, bírálatok, ismeret­terjesztő cikkek, útirajzok; kisebb elbeszélések Az olyasóhoz (41. sz. borítéké ... 30 Az Ui Idők 100 díjas rejtvénymegfei­tési pályázata (39., 4Í. sz. boríték 800 Balassa Imre: Ki volt Déryné ? . . . 528 Barabás Gyula: Augusztus .... 188 Dac 651 Fa 98 — — Kacagás 763 Vág*y ......... 417 — — Zivatar 234 Beszámoló az Ui Idők 1938. évi rejt\ényolimpiá£z:íról 177 Benedek Marcell: A Tündérálom töre­dék marad 449 — — Édesapám 228 — — Jezabel és az apáca .... 309 — — Menedék a viharban . . . 735 Bingert János: A Kormányzó Ür a híradó- filmeken 615 Csathó Kálmán: Aki nem tud arabu­sul . . . . . 397 — — Izé és társai 577 Dékány András: A bot végén egy nsplopó . . . 122 E. Gy.: Nyár 43 Vitéz Keresztes Fischer Ferencné: A magyar nő feladatai 627 Ilaits Géza: A két Strauss János . 689 Haiós Elemér: A csodagyermek . . 434 — — Nincs rossz gyermek ... 14 Ilankiss János: Halottak az élőknek . 555 — ~ — Racine 713 Harsányi Gréte: A hölgyek szétkap­kodták . . 556 — — Akik nálunk tanultak meg ihagyarul 784 — — A módszeres fűtés .... 611 — — Az új ruha 506 — — Én nem vagyok babonás . . . 455 — — Nagytakaií ás ...... 382 — — Németországi údlevél .... 351 — — Szállóvendégek és vendéglátóik 271 — — Vasárnapi lélek ...... 20 Hegedűs Ádám: A kalap alkonya . . 162 — — A színek titkai 710 — — Az angol magnősül... . . . 476 — — Cyrano 581 — — John Bull a Kontinensen . . 313 — — Riport a felhők közül ... 8 Ifi. Hegedűs Sándor: Csatai vadászok 428 Herczeg Ferenc: Nagybányai Horthy Miklós Résziét a Horthy-könyvből 599 — — Horkayné 769 Hevesi Sándor: Az «igazi» Sasfiók . 420 Hóman Bá int: Hogyan nevelje gyer­mekeit a magyar középosztály . . 759 Ibrányi István: Meghalt a sivatag . . 407 Jaiczay János: A hecc és ami utána következett 424 — — A Szent Gellért-hegy .... 48 — — Az első pesti léghajó, avagy Levegőbe, magvar! 664 — — Az első «lópályáztatás» Pesten 344 Kánya Kálmán: Háború és magyar diplomácia 759 Keöpe Viktor: Madura templomváro­sában 91 — — Szakuradzsima 508 norwalli Kőnek Emil: A Viribus unitis elsüllyedése 547 nirinl Koroda Miklós: Beregszász .... 453 Kosáryné Réz Lola: Derű .... 126 — — Le>él valakinek, valahová . . 744 Kőváry Margit: A sárga kutya . . 63 D. Lénárt Ilona: Nincs rossz gyerekI 585 Marék Antal: Az utazás művészete 133 — — Péterke elindul az iskolába . 348 Márai Sándor: Ajándék 393 Berlin 304 Blériot ; 4:)5 — — Fgy kávéházban 73L — — Piazza Erbe 573 Nyiregyházi Tivadar: Suomi . . . 563 Pély Zya: Embcrc\ők 376 Iluzitska Mária: Nehéz betegnek lenni Londonban .... 55 — — Pax-Ting 196 Saád Béla: Egy nap egy Dunaszigeten 237 Sárospataky Mihály: Én 608 Ősz .499 De Sgardelli Caesar: A gyalogság dönti el a csatákat 502 — — A háború költészete .... 480 nemes Suhay Imre: A Fekete-hegyek országáról 531 — — Postagalamb a hadsereg szolgá­latában 83 — — Suttogok és rémhírterjesztők . 400 — — Várak haidan és ma .... 707 Számadó Ernő: A magyar muzsika . 279 Szerb Antal: Ileléne és a halhatat­lanság 661 — — Irodalmi vezérek 167 Szobotka Tibor: Szegénység és iro­dalom 338 Temesvári Pelbárt: Szent István . . 257 ÍJi Horthy-könyv 610 Üi regényünk elé 236 Vajda Marietta: Ángyomasszony ke­nyerei .... 132 Ráth-Végh István: A nitnógli és a tüZvür 403 Szili Leontina: Takarékos konyha 44. sz. boríték Zs. J.: Az ábécé két betűje között 24 — — Filozofálni annyi, mint görögül gondolkodni. Beszélgetés Korn^s Gyulával ^.685 — — Gyermekkorom ótn csak egy vá­gyam volt: huszárnak lenni... Be­szélgetés nemes Suhay Imrével . 737 — — Miénk 153 Zsigray Julianna: Dicsőség .... 258 Versek Ámon Ágnes: Miatyánk Babay József: Tükörnél Balogh Béla: Áhitat Baradlai Albert: Csillag alatt . . . — — Gyertyafény — — Kopog, kopog a titkos morsc . — — őszi sorok Elisabeth Barrett: Portugál szonettek. Fordította: Lándori Nándor . . . Baudelaire: Esti szellő. Fordította: Ha!t3 Géza Bódás János: Áldottak, akik lehajol­nak! — — Bűnös vagy! Rupert Brooke: Mennyország. For­dílotta: Szabó Lőrinc Devccseri Gábor: Dionysos és a ka­lózok — — Foglyok . . — — Himnusz a Dunához . . Déchy Liane: Kisváros éjjel . . . . Dobozy Imre: Majd egyszer . . . . Dömötör Ilona: Amint te akarod . . Dragorits Eugénia: Dal a Semmihez . — — Egy éve már ... — — Régi dal . . . Falu Tamás: Az imát ki találta íel? Fst3 — — Hűség — — Iskolai találkozó — — Mint régi... Nem kell . . — — Nem értem . 384 83 356 660 684 684 555 19 164 333 505 • • • • • • • 768 173 583 208 320 208 743 589 99 203 407 236 607 308 734 116 771

Next

/
Thumbnails
Contents