Uj Idők, 1942 (48. évfolyam, 1-26. szám)

Lapszámok

Az UJ IDOK bekötési táblája 2 pengő 50 fillérért kapható a TARTALOM Regények. elbeszélések, rajzok, színdarabok oidai Aranv Jánoené: Komoly szándék . 649 Ocsicsko . . ". 249 Babay József: Nagybetűk 277 — Szeretlek! 160 Tavasz 523 На I äj ti - l 'a r kas Erzsébet: Nem hazu­dunk 99 Balogh Béla: A sárkány 436 Barabás Gyula: Hana 433 — — Lidércfény 758 Májusi alkom 641 Tibor 486 Vízkereszt előli 221 Baráth Ferenc: Zsíros kenyér . 704 Baisy Irma: Ezüstpohár 618 Benedek Marcell: A különös nedű . 218 Bonthó Andor: A zuhogó 141 Bónyi Adorján: A párbaj 157 Ablak alatt 429 — — Premier 636 Bukovinszkv Péter: Csoda a Kinizsi­utcában 285 Csathó Kálmán: Az új kalap . . 753 Egy gomb 247 - Olórai tea 451 — - Telefon és vidéke 578 Darkó István: Áldott krumpliföld . 547 — - Háborús csoda 695 Dezső Dénes: Lélektan 137 Dénes Gizella: Csipke az ablakon . 13 Éled a föld 368 Dienes Andor: Az ijjas jegyében . 69 — Köd tábornok ...... 373 Fekete István: Hajnal Badányban 4, 31, 64, 91. 122, 152. 182 211. 243, 271. 301. 336, 365. 357, 423, 454. 482. 513, 542. 573. 607, 631, 664. 691, 721 dabolczi Fekete Lászlóné: Székelytác 162 Fendrik Ferenc: Kiengesztelődés . . 765 Fóthy János: Lcda és a hattyú 19, 46, 77. 105, 133, 167, 196, 227, 257, 287, 316, 347, 378, 409, 437, 467, 496, 527, 554. 586, 615, 645, 676, 708, 736, 761 Gáspár Jenő: A boldogság vándorai . 406 Gedényi Mihály: Vörös hangyák . . 733 Jasa Golowanjuk: Szárda szőnyege. Fordította: Pándy Kálmán . ' . . 670 Gvimesi Ferenc: Konfetti .... 54 Harsányi Gréte: Feleségek .... 128 Hunvady Sándor: A színfalak mögül 307 — — Házasságközvetítőnél .... 37 Iványi Ferenc: A vadkan 280 Kereosendi Kiss Márton: Különóra . 16 — — Manillanád-esernyő .... 551 Kerékgyártó János: Ha mindent el­költöttünk 552 Karolin néni 376 — Mit kért? 191 Kesztyüsné Balogh Margit: Kenyér­sütés ' . . 322 Kosárvné Réz Lola: A fejkendő . . 73 Kőváry Margit: Hárman a fűben . 462 — — Jutka és a hó 230 Oldal Kőváry Margit: Jutka és a «miért?» . 768 — — Víkendház 675 Kőváry Zsigmond: Barátnők . 194 Vlakkai Sándor: Aron dolga Bori­kával ' 403 — — Oroszlánok és egyebek . . . 187 Makra Sándor: Kétszer juhász . 493 Mándy Iván: Várakozás 465 Márai Sándor: A bűn 393 A találmány 724 Az anyag 241 Ifjúság 96 Jelige 603 Kártya 10 — Pattanás 331 Molnár Akos: A gyerek 581 Nagy Borbála: Templom előtt . 341 Ormos Gerő: Havazik 104 — Komisz ember 41 Nagylány 611 üregek, tavaszi napfényben 490 Vonat 375 Pataki Dezső: Szamárfej 459 Portörő I.ivia: Gyermekkoromból . . 713 Rab Gusztáv: Costoletta Cavour­módia 215 Simon Margit: Hűség 500 vitéz Somfai László: Nincs út visz­szafelé 585 Kaposvári Szabó István: Nyomorúság 558 vitéz Szarka Géza: Még ha ellen­ség is 101 Szánthó Dénes: A fekete patikus . 344 Székely Tibor: Az eltűnt visszatér 518 Szili Leontin: A szoboszlói fürdőzés 729 Szini Gyula: A hattyú 699 Szombathy Viktor: A szürke boríték 311 Walleshausen Éva: Reggel . . 314 Tanulmányok, bírálatok, ismeret­terjesztő cikkek, útirajzok, kisebb eíbeszélések Az olvasóhoz .... 23, 381, 411, 773 Baktay Ervin: Háromszéktől a Hi­malájáig 361 Barabás Gyula: Kilométerkő . . . 195 Baráth Ferenc: Séta a Kormányzó Crnak felajánlott tárgyak múzeu­mában 756 Bihari Miklós: A harmincéves ház . 283 Bókay János: Az én két feleségem . 68 Clementis Ervin: A Tenno népe 35 Svájci színesfilm 495 Csathó Kálmán: A közönség meg az író 661 A legkellemesebb színpadi szerző 400 a Madách-nagydíj nyertese . 371 — — Kézcsók, kézfogás, kesztyű . . 305 Falu Tamás: Gvökössy Imre jubi­leuma 552 Farkas Zoltán: Magyar művész —­magyar étel 12 — — Munkácsy Mihályné naplójából 557 Gedényi Mihály: Fehérvártól Kolozs­várig 546 Oldai Gedényi Mihály: Kolozsvári színfoltok 634 Gölley István: Olaj! 489 Haraszti Emil: Wagner Kichard utolsó szerelme 131 Harsányi Gréte: Család 391 Ifj. Hegedűs Sándor: Mikszáth gaz­dálkodik 679 Stein Aurél 345 Herczeg Ferenc: A hűség négy Iá­hon jár 1 —- — Ä kard népe 421 — Petheő Attila 669 Iványi Ferenc: Hősöm 224 Jajezay János: A háromszázéves Éj­szakai őrjárat 516 — Az Utolsó ítélet négyszáz éves 98 —- — Signoréi li 453 Karádi Emil: Gondolatok 204, 320, 343, 536 K. E.: Gondolatok .... 653, 682 Kassák Lajos: Márffy Ödön kiál­lítása '. . . 279 Kállai Ernő: Ember tervez, asszony véeez 340 Kárpáti Aurél: «A cseléd fia» ... 71 —- — A nagy népszerűtlen .... 576 — — Alakítás vagy alakoskodás? . . 18f - Különös szünóra . ... Ш — — Pünkösdölés 601 — — Utószó egy százéves előszóhoz 309 — — Vasbeton-kultúra .... 405 Könyv és fegyver 610 Krónikás: Halhatatlan rózsákról 765 Lyka Károly: Apák és fiúk . 217 — — Az első magyar szobrász . . 151 —- — Magyar mecénások az elnyo­matás korában 334 — Magyar otthon a szabadságharc után 727 Marcus Aurelius gondolataiból . . 697 Márai Sándor: Boz, vagy a szív szava 185 — — Hattyú 751 —. — Nyitány 121 - Nyúlgát 541 — Tavasz 36& Ütközben 481 Március 15 301 Mátyás Ferenc: Öröm 259 Morlin Adorján: Kávéházak a régi Pesten .-190 Neller Mátyás: Sonka a műteremben 521 — — Tátrai bölcseség 60<> Ormay Imre: Hóhér a katángon . 435 Oszlay Verona: Nem ér a nevem! 40 Pajzs Elemér: A tomari ablak . . . 165­Porto .731 Pcchy-Horváth Rezső: Ország nő nél­kül 342 Báró Rukawina-Magyar Emma: Egy női globetrotter jegyzetei .... 18 nemes Suliay Imre: A bécsújhelyi Terézia katonai akadémia .... 274 — — A légiháború titánjai ... 94 — — A magyar Alkazar .... 511 Emlék 574 1

Next

/
Thumbnails
Contents