Uj Idők, 1942 (48. évfolyam, 1-26. szám)

Lapszámok

Oldal Benedek Marcell: Arniáii) és szere­lem. Schiller drámájáról .... 462 Bolond szerelmesek. Herlelendy Isi* áll színművéről 103 ( ,'scresnyés. Németh László színművéről 103 — Három mama. Vndré Birabeau vígjátékáról 350 — Hősök nélkül. I hiliay Miklós drámájáról 643 — Kit szeretek? Birabeau színmű­véről 372 Ne-o. Kelkai Ferenc színművé­ről 134 Niska\uori kenvér. \ uolijoki Hella színművéről 162 Itímes realizmus. Л Sasfiókról 290 Dömötör István: Vndré Chénier. Giordano dalművének felújítása . . 428 — (iseresznyevi á-г. Ilé.énvi Imre dalművéfői 139 István király. Oratórium-be­mutató az Operaházban .... 371 Cj vígopera, in táncjáték . 529 Veronai szerelme ek. Zandonai zenedrámájáról 644 l'odor Gyula: \ bolond As\ av né. Harsány i Zsoll színművéről . . . 193 F. Gy.: Kata Kitty, Katinka. Vécsey Leó és Hegedűs Tamás zenés víg­játékáról 615 Huszár Miklós: Négyes. Asztalos Mik­lós komédiájáról 291 Kárpáti Aurél: Falstalf. Shakespeare színművé ől 703 Koncert. Hermann Bahr szín­művé 51 43 Naplemente előtt. Gerhart Hauptmann színművéről .... 222 Ceruzajegyzetek A.—a.: \ tücsök vallomása . 414 A zene, mint az ipar és kereskede­lem segítőtársa . 204 B. A.: A legszebb 772 — — A zenetörténet legendái . 620 * Demetrio e Polibio .... 293 Generalpau/a 413 Gotl erhalte 682 Ideges emberek figyelmébe . 383 Igaza V olt-e V 382 Méltóság és muzsika . 591 Mi mindenre jó a zene? . . . 502 Tapintat 652 Barátb Ferenc: Bufugye 471 B. IL: A világhír szokatlan útja . . 655 Fürdőzés a régi jó időkben 681 «Gyengén és halkan kell le­begni 142 Szabályozott illatok .... 382 dementis Ervin: A «kravátli két­százötvenedik születésnapjára . . 232 — Bómai jegyzetek 680 Lnnepel a Hialto 353 G. E.: A kilencvenesztendős menet­rend jubileumára 110 Cser László: Két kínai találkozik . . 231 L). G. Magvar gregorián kórus . 381 E. .!.: Az "első 650 Első 140 K. S.: Az ember haja 25 Fáy Erzsébet: Abbazia. 1942. . . . 561 Feliezián Vilmos: Akik a munkába belehalnak 292 A Balaton jege ...... 109 l)r. Kendi Finály István: Amikor lu­cerna kerül asztalunkra .... 382 Dr. F. I.: A rozmaringtól az illatsze­res kölnivizekig 293 A szappan megmentése . 562 Az aradi krémtől a paraffin­olajig 56 — Amikor mázsaszámra fogyaszt­ják a földet 352 Gy. L: Az ez.üst fogvájó és a vér­pad 260 Hajós Elemér: Melyik játszik többet? 202 Hantházi András: Makói emlékek Tömörkény ifjúkorából 592 Hidvéghv Ferenc: Verses krónika 53, 140, 261 Oldal Hogyan védekezzünk betörők és zseb­tolvajok ellen ? 623 Holló Ernő: A repülés erdélyi út­törője: 56 Gumiár Jacobsen: Utolsó beszélgetés Lagerlöf Zelmával 651 Kallós Ede: György napja .... 470 Hogyan kapta az öt földrész a nevét? 589 — '—tr Jolán napja 742 Kobalt és nikkel 81 K. M. : Modern perzsa költészet . 563 Perzsiai ceruzajegyzetek . . 203 Koli ja Kasarmi 200 K. T. L.: Nincs protekció! .... 172 ll'j. Láng János: Knock out .... 650 László Zoltán: A parasztember és a meteorológia 170 VI. A.: Semmi sem új a nap alatt . 560 Nedeczky László dr.: \ háborús Ve­lence ' 499 Néger énekesnő 355 (). 1 J. : Beethoven-muzsika .... 772 - — Bölcsek mosolya 499 Derűs gyógyítás 620 Massenet századik születésnap­jára 593 — — Nagy írók kis esetei .... 25 — Vidám színpad 711 Orbók Attila: Az Uj Idők olvasóinak állandó rovata lesz. az. Így be­szélj hazádról ! 530 — — 'gy beszélj hazádról! 51. 80, 109. 140, 170. 200, 231, 260. 291, 351. 412. 440. 469 Ormos Gerő: Barna Maci 441 Orsi P. Vndrás: King, a góbé. . 502 Párizsi jegyzetek 590, 770 Puskás István: Petőfi sírja Székely­keresztúron 111 В. VI.: A jövő lakása 415 Vlmamag Jonatán 260 Leg Ill Paris 1841-ben és 1942-ben . 172 Széljegyzetek 383 Br. II. VI. E.: Athén-Rhodos: kél ezer 413 — -Gáz!... Mehet! 201 Sz. Sólymos Bea: Diákkereskedők, diákgyárosok, kacsa- és libahízlaló diákszövetkezetek 744 Szánthó Lajos: Utcanevek .... 713 Szendrev Miklós: A homlok a lélek tükre 82 Tabi László: Beszéljünk a viccről 24 T. L.: A csigabiga meg a hamispénz 535 — — Beszéljünk a babonáról . 412 Tabi László: Beszéljünk a levélírás­ról 619 T. I..: Beszéljünk a reklámról . . 53 — — Beszéljünk a .telefonról . . . 319 — — Beszéljünk a zsiv ánybecsület­ről 80 — — Óvakodj a ravaszoktól! . . . 742 Gzeglédi Tóth László: Justicia elő­szobájából 622 Zsoldos Benő: Művész-asszony nap­sugaras élete 351 Kertészet II. Gébért Ilona: Áprilisi kerti mun­kák 418 FI. G. 1.: A melegágy 239 —- -— Febiuári kerti munkák 5. sz. boríték Januári kerti munkák 1. sz. boríték Májusi kerti munkák 18. sz. boríték — — Márciusi kerti munkák . . 268 — — Júniusi kerti munkák 689 — — Mivel permetezzük gyümölcs­fáinkai rügyfakadás előtt? . . . 208 Arcképek Antal István 488 Galcazzo Ciano 100 Csathó Kálmán 305 Győrífy-Bcngv cl Sándor 753 Harsányi Zsolt unokájával .... 431 báró Hazav Samu 220 Homonnav Tivadar 336 vitéz, nagybányai liorthv Miklós . . 244 Oldal vitéz, nagybányai tlorlbv István . 249 vitéz, nagybányai Horthy István . . 256 vitéz, nagybányai Horthy Istvánné . 245 vitéz nagybányai Horthy Istvánné, kis fiával vitéz nagybányai Horthv Vliklos és vitéz nagybányai Horthy István . 255 vitéz nagybányai Horthy Miklósné, unokájával 247 Járai Rudolf: Április 15. sz. Kemény Zsigmond báró 576 vitéz. Kövecsesi Lukács Béla .... 489 Petheő Attila 668. 669 Pétain marsall 22^ Joachim von Ribbentfop 69 Surányi Miklós 189 Thallóczy Lajos 71 Művészi és kultúrtörténeti képek A bécsújhelyi Terézia-akadémia 274, 275 \ magyar művészetért:-kiállítás a Műcsarnokban 694, 695 A magyar művészetért -kiállítás a Műcsarnokban 724. 725. 727. 728. 729 A manueli stílus 165 Слег Károly: Attila 671 Körösi Csorna Sándor mellszobra . . 362 Körösi Csorna Sándor tibeti útja 362, 363. 365 Engel József két szobra 755 Gaudenzio Ferrari: Megfeszíttetett . 399 Ferenrzv István szoborművei 151. 153. 155 157 Fiizessy Zoltán: Diáklánv ka ... 15 Jodocus van Gent: Az utolsó vacsora 395 Kapuvár* Zelma: A neveletlenség tükre .... 200. 201. 203, 470 Kávéházak a régi Pesten . . . 190. 191 l.iszkai-Kov áts Zoltán: Akik még odaát maradtak 515 Michelangelo: Utolsó Ítélet . . 95. 99 Mezcházav Mezev Ilus két festménye 428 Mühlbec к -híradó 43. 64. 74. 81. 102. 133, 137. 141. 152. 160. 163. 172. 186. 204. 227. 228. 233. 251. 253. 281. 293. 317. 322. 350. 351, 372. 377. 392. 523. 677. 678, 683. 707. 753. 754 \lbert von Ouwater: Krisztust foglyul ejtik a poroszlók 397 Rembrandt: Éjszakai őrjárat . . . 517 Régamey: Pasdeloup apoteozisa • . . 131 Sidló Ferenc: Gróf Teleki Pál ... 482 Signorelli festményei 453, 456. 457 Szathmárv István: Vz Yrpád-kori bényi leniploni a Garam partján . 105 Tömörkény István levele Csathó Kál­mánhoz. 401 Verses Vlühlbeck-híradó 430. 432, 438, 439, 443. 458, 460. 466. 472. 499. 503. 504. 526. 527. 556, 562. 592. 593. 619, 621. 622. 623. 648, 653. 683. 712. 767. 770 Művészi fényképek A csíksomlyói templom 641 A farkasréti új katolikus templom 708, 709 A jó Isten virágoskertjéből .... 772 A jó Isten virágoskertiéből .... 743 A pécsi Dóm-tér vízesései .... 680 A pozsonvi-úti új református temp­lom 759 A Hialto 353 Csíksomlyói fogadalmi kápolna . 641 Debreczeni Ferenc: A belvárosi iftiszt-báz. Atlasza 37 Dulovits Jenő: A jégünnepély 306. 307 — — A nyárról álmodnak a gellért­hegyi padok 130 — — Vprilisi hó a budaörsi repülő­téren 469 --- — Harmat, fény. tavasz >7< — Jégcsapokkal búcsúzik a lel . 309 Karácsonyfák a Gellérthegy oldalán 215 — — Lépcsőház 547 -— Reggeli torna ..... 584 ftépítők 543

Next

/
Thumbnails
Contents