Uj Idők, 1943 (49. évfolyam, 27-53. szám)

Tartalom

w / SZÉPIRODALMI, MUVESZETI, KEPES HETILAP SZERKESZTI HERCZEG FERENC 1 943 II. KÖTET BUDAPEST UJ IDŐK IRODALMI INTÉZET RT. KIADÁSA (SINGER ÉS WOLFNER) TA R TA L O M Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok oidai Baróti Géza: A néger 99 Balázs Sándor: Daragonyos .... J5Í> Barabás Gyula: Harmadik Béla . 141 Bikáesi Jolán: Hőség 639 Bognár Mihály: Kenyér 523 — — Szerelmes levél 379 Bókay János: Két szem 428 "S. Bokor Malvin: Tragédia . . 589 Bónyi Adorján: A templom hangja 181 — Csillagfény 787 Csipetnvi bors 9, 40. 73, 103 135, 166 (~athó Kálmán: Kuruzslás . . 340 Nem víg a vége 631 — Az erősebb 76(1 Fertsek Ferenc: Emberek .... 579 Fényes Gábor: Szóból ért az ember 492 Galambos Tamás: üzenet a túl­világról 699 Halász Alexandra: Nászút .... 227 Harsányi Gréte: Siker 526 Harsányi Zsolt: Galgó három felesége 1, 3Í. 63. 92, 124, 152, 185, 211, 243, 272, 306, 332, 362, 392, 422, 453. 483. 513, 543, 575, 602, 634 663, 694, 722. 753, 782 líj. Hegedűs Sándor: Favágók . . . 170 Hegyi Ilona: Alván 458 Félvér 159 Herczeg Ferenc: Anci és Pál . 691 Ilunyady Sándor: Eseménydús ka­rácsony 766 Ülés Józseí: A porszívó . •. . . 795 Kassák Lajos: A ló meg a gazdája. 669 Ismeretlen zónák 190 Szerelem, szerelem .... '277 Királyhegyi Pál: Manci mindent megért 350 Oldal Kosáryné Béz Lola: Katmc és az anyja . . . . ' 198 Lakatos Vince: A krisztiisl-látó re­mete 519 — — A moziszövetkezet .... 293 Magyar Tibor: Ami erősebb nálunk 15 Makkai Sándor: A nagy cikk 162 A titok . . 481 Igaz barátok "85 Marton Lili: A tizenegyes • hölgy . 80 Márai Sándor: A csalás . 215 — — A szemle 6 A vendég 488 — — A szép férfi -Í01 — Fenevadak 130 - Sirály 585, 611, 643, 674, 704, 733, 768. 791 Nyéki Méhes Mózes: Felvidéki em­'lék . 500 Vadászati kihágás 224 Molnár Akos: A szépség szerepe . 799 — — Cirkusz 45 - Lakás takarításért . ... 369 Ormos Gerő: Fürdés 200 Vétek 77 Ottlik Géza: A fordulat . . . 411 Pataki Dezső: Palaccinta .... 398 Pécsi Blanka: Ismerkedés .... 679 Sásdi Sándor: A férfiak egyezsége 550 — — Az öregasszony elkésik ... 69 Simonfay Margit: Ketten a hazug­ságról 558 Somogyi Pál: Együgyű kérdés . 112 Kaposvári Szabó István: Megbocsáj­tott ^139 — — ^ alaki jött Bethániaból . 731 vitéz Szarka Géza: Hangszerelem 619 Székely Tibor: A szellem .... 35 — — Az Éj királynője 253, 286, 318, 343, 372, 405. 434'. 466. 497, 527, 553 Oldal Szombathy Viktor: A firenzei esernyő 461 — Gyermekkori ház 47 — Kérő a kövön 219 Terescsényi György: Halászok 231 — - — Kaland . ' 431 — llózsika elrepül 110 \ aradi Tibor: Szakítás .... 465 Kgly-Walleshausen Éva: Virrasztás Havel zenén- 740 Zsiray Károly: A bélyeg . 195 Tanulmányok, bírálatok, ismeret­terjesztő cikkek, útirajzok, kisebb elbeszélések A Kormányzó Ür előszava a Her­ezeg-Emlékkönyvhöz . ... 331 A világ legkisebb köztársasága . 378 \z olvasóhoz .... 28. 383, 412, 800 Az Uj Idők Barátaihoz 440 \z Lj Idők új regénye . . . 253, 556 I)r. Adám Lajos: A műtét lélek­tana 165 Dr. Bakav Lajos: Az orvos és a beteg 61 Barabás Gyula: Pihend hármasban 218 Benedek Marcell: Majthényi György 138 — — Százéves a magyar Dickens . 158 v. Berkó István: A háború romanti­kája 789 — — Régi magyar ezredek .... 133 — - — Szokatlan ítéletek 368 Dr. Beznák Aladár: Az Élet Tudo­mánya Ml Bókay János új regénye az Lj Időkben * . . . . 773 Bükky Mihályné: Ilyen az élet . . . 786 Csathó Kálmán: Búcsú Harsányi .Zsolttól .721 Dienes Andor: Borsi 151 Eger 541 L Fehérvár 241

Next

/
Thumbnails
Contents