Új írás, 1969. január-június (9. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalomjegyzék

IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: JOVÁNOVICS MIKLÓS SZERKESZTŐ: VÁCI MIHÁLY MŰVÉSZETI SZERKESZTŐ: KASS JÁNOS TARTALOMJEGYZÉK 1969 ÁGH ISTVÁN: A tündér megkö­tözése ..................................... 1/83 Évek ..................................... 8/52 Balassi..................................... 8/52 APOR PÉTER: Levél 1739-ből 1/46 BÁLINT LEA: Parkban .............. 5/7 B ARANYI FERENC: Az elha­gyott románca ...................... 5/70 Sztyeppe .............. 5/70 B ELLA ISTVÁN: In memóriám Babies Mária ........................ 2/49 Szeretkezéseink ................ 4/45 I nduló helyett .................... 10/78 Játszani kell ........................ 10/78 Jelentés................................ 10/78 B ÉRES ATTILA: Vers............. 5/5 É rthetetlen versike ...... 5/5 CSANÁDY JÁNOS: Mementó 4/7 Vasutak ............................... 4/7 Töredék Atlantiszból .... 11/34 Látjátok ................................. 11/35 CSOÓRI SÁNDOR: Levél Gre­gory Corso-nak...................... 5/23 C antata profana ................... 12/3 S záraz vihar.......................... 12/4 DARÁZS ENDRE: Százezer tra­bant ....................................... 10/16 D EMÉNY OTTÓ: Dali ......... 6/33 L ecsendesedtek .................... 6/33 Al apkő ................................... 11/32 Kontraszt .............................. 11/32 Totem ...-............................. 11/33 D EVECSERI GÁBOR: Felkö­szöntő ................................ 9/14

Next

/
Thumbnails
Contents