Új írás, 1971. január-június (11. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalomjegyzék

új írás IRODALMI. MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: JOVÁNOVICS.MIKLÓS SZERKESZTŐ: BERTHA BULCSU MŰVÉSZETI SZERKESZTŐ: KASS JÁNOS FŐMUNKATÁRS: JUHÁSZ FERENC TARTALOMJEGYZÉK 1971 VERSEK PETRE M. ANREEVSZKI: De- nicija szobájában (Ágh Ist­ván fordítása)...................... 11 /45 A PÁTI MIKLÓS: Versek......... 2/47 E lringató............................... 8/62 F énykép............................... 8/62 Az öregember dalai ........... 8/63 A RATÓ KÁROLY: Régi kará­csony .................,............... 6/52 T réningezók........................ 6/52 Á GH ISTVÁN: Két dal............. 5/36 E lpusztított képek alá......... 11 /72 B ARANYI FERENC: Emlékezés a dér évszakára.................... 3/14 A NA BLANDIANA: Ti tudtok valamit (Parancs János for­dítása) ................................. 11/49 SZ TEFAN CAN EV: Madison reggel hatkor (Király Zoltán fordítása) ............................. 11/43 CSANÁDY JÁNOS: Feltáma­dás .................................;. 4/27 Forr áspont .......................... 4/28 K övek................................... 9/78 CSE RHÁTI LÁSZLÓ: Ünnep . . 11/70 A teremtés ........................... 11/70 A béke ................................. 11/70 C SOÓRI SÁNDOR: Mire meg­virrad ................................... 9/35 Kiállsz az égre...................... 9/35 C SORBA GYŐZŐ: Körtefa ... 1/47 Vadgalambok...................... 1/47 E gy falusi állatorvos halálhí­rére ........................................ 1/48 DALOS GYÖRGY: Levezetés . 7/28 Állapot................................. 7/28 D ARÁZS ENDRE: Anyám utol­só tánca ............................... 5/14 N ád Jani nótája .................. 5/14 J egenyesor........................... 5/14 Fűzfa lesz.............................. 5/14 D EMÉNY OTTÓ: Álom hajnal­ban........................................ 1/11 Turista ................................. 1/11 Em lék a nyárról .................. 1/12 B úcsúdal a tehénhez........... 8/76 D OBAI PÉTER: Under........... 2/7 C élirányos önismeret ......... 2/7 H a most............................... 2/7 I gyatok kulacsomból, üljetek lovamra, ez sincs, az sincs . . 2/8 A „tényleg" ciklus ............. 8/20 A part és a tudat ................ 8/20 József Attila ...................... 8/21 Orális ................................... 8/22 R égi orosz ikonok .............. 8/23 Óceániai faragások............. 8/23 E ÖRSI ISTVÁN: Egy álom___ 3/23 E LKE ERB: *** (Tandori Dezső fordítása) ........................... 11/48 1

Next

/
Thumbnails
Contents