Új írás, 1972. január-június (12. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalomjegyzék

új írás TARTALOMJEGYZÉK 1972 IRODALMI. MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: JOVÁNOVICS MIKLÓS SZERKESZTŐ: BERTHA BULCSÚ FÖMUNKATÁRS: JUHÁSZ FERENC VERSEK APÁTI MIKLÓS: Levél a tengeren túlra (részlet)................................... 2/10 R égi esték ....................................... 7/36 E gészen árván ....................'. . . . 7/36 A RATÓ KÁROLY: Jó ........................ 8/35 ÁGH ISTVÁN: Apám órája 5/55 A böjti szél fekete lovával........... 7/68 Ba rátok nevenapja.......................... 7/69 V ásárfia (Schéner Mihály műveire)......... 11/52 É letfa ............................................. 11/52 Mákgubófejú kakashuszárok ... 11/52 Vásárfia ........................................... 11/53 Itt a bicska, bugylibicska........... 11/53 V irágosat álmodtam....................... 11/54 C sepűrágók.................................... 11/54 B ARANYI FERENC: Előled is hozzád 2/38 Valami mindig .közbejön ............... 4/17 B UDA FERENC: Finn és lapp nép­költészet (műfordítások) ............... 9/45 C seremisz (mari) népköltészet (műfordítások) .............................. 12/33 CSANÁDI IMRE: Budai mester: Gyámkő-fejecske............................ 12/11 Kolozsvári Tamás: Szent és a szarvas ......................................... 12/13 M. S. mester: Mária és Erzsébet 12/13 CSANÁDY JÁNOS: Virággal - Grú­ziába ........................................ 9/61 Le ningrád fényes hidjain ............... 9/61 P oros írógép ............................... 9/62 CS OÓRI SÁNDOR: Számonkérés 11/43 A nagy öregek délutánja .............. 11/43 G yorsan öregszünk ....................... 11/44 K önnyűzene .................................. 11/44 A kinagyított szem rései...... 11/45 Ny akamban harmat-kolonccal .. 11/46 CSORBA GYŐZŐ: Janus medve­várban .......................................... 3/55 M indenféle hang ........................ 5/56 D OBAI PÉTER: Önarckép..... 2/3 R égi magyar képtár .................... 2/3 „ A világ már megvan", de az em­ber még hátravan................. 4/20 Vágások l-ll........................... 9/3 Sisakarc................................ 9/3 D EMÉNY OTTÓ: Késő lesz ........... 6/25 P ályakezdet......................... 6/25 A szarvasok......................... 6/26 DÖ BRENTEI KORNÉL: Rachel . . . 9/24 EÖRSI ISTVÁN: Mese .................... 10/64 Vers kérdőjelek közt............ 10/64 FODOR ANDRÁS: Örök Babylon 4/14 Woodstock ................................. 4/15 K elta kereszt ............................... 10/42 H ajsza .......................................... 10/42 FO DOR JÓZSEF: Megélt évek, megélt történelem ...................... 1/82 G ALAMBOSI LÁSZLŐ: Elárvult fiú 6/37 Sajgás ...................................■. . . 6/37 G UTÁI MAGDA: Bizonytalan elé­giák .......................... 6/35 C sendélet :......................... 9/60 G YŐRÉ IMRE: Nyílt tér ............... 4/8 Pásztorok beszélnek .................. 4/9 Csak annyi csendet.............. 4/9 A BC ............................................ 8/34 C itrom.................................. 8/34 Capri-bogyó ............................... 8/35 J ohanna (oratóriumrészlet) .... 10/65

Next

/
Thumbnails
Contents