Új írás, 1973. január-június (13. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalomjegyzék

új írás TARTALOMJEGYZÉK 1973 Kin IRODALMI. MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: JOVÁNOVICS MIKLÓS SZERKESZTŐ: BERTHA BULCSU FÖMUNKATÁRS: JUHÁSZ FERENC ARATÓ KÁROLY: Biztató ............. 7/54 Á GH ISTVÁN: Minden más........... 8/38 Köve tkezel? Következem?......... 8/39 B ABITS MIHÁLY: Kiadatlan versek (Gál István bevezetőjével)......... 12/13 E gy verseskönyv epilógusa .... 12/13 „Borzasztó háború..." ................ 12/16 „ Annyit szenvedtünk, hogy..." 12/16 „Kihallana"................................. 12/18 K isiklani........................................ 12/18 B ARANYI FERENC: Hegyibeszéd 5/43 BEDE ANNA: Álom a nagy hajóról 10/29 BELLA ISTVÁN: Sárkeresztúri ének 8/59 BENCZE JÓZSEF: Nem vagyok még olyan fáradt ................................. 11/60 R ege ...................... 11/60 BÉRES ATTILA: A költő arcképe huszonhat éves korában ........... 11/78 P edig, esküszöm.......................... 11/79 BÉ RI GÉZA: Magam ura ................ 2/46 Odysseus...................................... 2/46 BUDA FERENC: Kirgiz népköltészet (műfordítások) ........................ 7/41 C SANÁDY JÁNOS: Barlangkori töredék ........................................ 5/9 Fordul a Föld............................... 5/10 A pénz gyümölcsei .................... 10/55 P anasztrió .................................... 10/56 CSORBA GYŐZŐ: Élve már......... 3/26 Szi lveszter délutánján ................ 3/26 Gáborjáni Szabó Klára meghalt 3/27 Mindenki karácsonyfája............. 3/27 D ALOS GYÖRGY: Ballada ........... 5/42 DE MÉNY OTTÓ: Árva emlék___ 10/48 DÖBR ENTEI KORNÉL: Teliszájjal 8/58 FODOR ANDRÁS: Éjszaka Ferrará­ban .............................................. 3/39 E gy költőre ................................. 3/39 G yújtogatók................................. 3/40 FOD OR JÓZSEF: Végtelen menet 1/39 Egy plánta énekei (részlet) .... 6/43 GARAI GÁBOR: Párizsi kávéház ­tükrében Váci Mihállyal ........... 5/3 Ma gányos fa ............................... 11/15 G UTÁI MAGDA: Varázsdal ........... 2/70 Bú csú, hat tételben .................... 2/71 D alok egy régi házból ............... 1 2/54 G YŐRÉ IMRE: Áldjuk a csontot .. . 3/48 Búcsúbeszéd egy üveg konyak fölött............................................ 3/48 D lszállatbólt................................. 3/49 Hová lettek a kerubok? ............. 8/24 E lröpültek a lángosok.................. 8/24 Nem én lakom ott ...................... 8/25 GYŐ RI LÁSZLÓ: Dal Verlaine da­láról ........................................... 12/44 H ÉRA ZOLTÁN: Álcák ............... 1/64 D él az öbölben .......................... 5/21 ILLYÉS GYULA: A fecske és a fa­levél ............................................... 3/3 P árbeszéd új házasok közt......... 4/14 J ÉKELY ZOLTÁN: A hetedik nap . . 4/18 Az lesz majd hősöm.................... 4/19 Visegrád felé ............................... 4/19 ő szvégi intelem ........................ 4/20 T él, betegség ............................. 4/20 Gyászhír messziről .................... 4/20 JUHÁSZ FERENC: Szivemben bün- telenűl Az átkozott Isten-Disznók ... 2/3

Next

/
Thumbnails
Contents