Új írás, 1975. január-június (15. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalomjegyzék

Megvársz?.................................... 7/3 Madár? ........................................ 7/4 V an kegyelem? ........................... 7/4 ILLYÉS GYULA: Út előtt ............. 3/52 J ÁNOSY ISTVÁN: Beethoven___ 6/59 H imnusz a neuraszténiához .... 6/63 JUHÁSZ FERENC: Könnycsepp­rózsa Németh László halott szi­vére ............................................... 4/4 Mátrai bolondozások ................ 4/60 Óda-kezdet (Lengyel Józsefről) 10/19 Illyés Gyula képes-könyve .... 12/3 KALÁSZ MÁRTON: Nincs, nincs 1/61 Western ...................................... 6/55 E gy kedvelt versre ...................... 6/55 K ÁLNOKY LÁSZLÓ: Meddő órán 9/28 Egy hiányérzet margójára........... 9/28 K ARINTHY GÁBOR: Bukás ......... 2/18 K ÁROLYI AMY: Kulcslyuk-líra . . . 4/35 KÉPES GÉZA: Tükörírás ................ 6/23 M ászik.......................................... 6/23 H angok és fülek ........................ 6/24 K ő korszak .................................... 10/55 KERESZTES ÁGNES: Mi lehet? . . 1/62 Altató ........................................... 1/62 Gyűrűfű ...................................... 1/62 G yönyörű gyönyörű.................... 5/34 K IRÁLY ZOLTÁN: Vadkörte mézzel 10/14 KISS ANNA: Égjáró........................ 3/22 D ödö dödö ................................. 11/28 K ISS BENEDEK: András-napok ... 1/55 Dal ............................................... 1/56 K ODOLÁNYI GYULA: Álmoskönyv 3/24 KONCZEK JÓZSEF: Délelőtt dél­után ............................................... 1/54 E laza rózsa .................................. 1/54 O tt a kőverte tisztásokon ......... 7/69 H arangvirág harangvirág ........... 7/71 KO VÁCS ISTVÁN: Razglednicák után............................................... 5/56 Utazás........................................... 5/57 LEVITÁNSZKIJ. JURIJ (Rab Zsu­zsa fordításai): Emlékek a verkli­ről ................................................. 4/5 L evél ............................................. 4/5 Esős évszak ................................. 4/6 ( gy éltem én is............................. 4/7 Szalmaszál.................................... 4/7 Árnyékom .................................... 4/8 MARSALL LÁSZLÓ: Inkább szo­morúan ........................................ 11/60 V áltozatok egy témára................ 11/61 ME ZEY KATALIN: Ablak ........... 1/53 A ...................................................... 1/53 Küzdelem...................................... 1 /53 Ké t véletlen ................................. 1 /53 ORAVECZ IMRE: Trakl Budapesten 10/48 Műveletek egy beosztás mentén 10/48 Nyulak........................................... 10/49 Hevített ........................................ 10/49 W estern ...................................... 10/49 PARDI ANNA: Ofélia .................... 10/45 PÉ NTEK IMRE: Felelőtlen dal __ 9/50 H étköznapi dal ........................... 9/50 P ILINSZKY JÁNOS: Életfogytiglan 1/13 Szakítás ...................................... 1/13 H ic et nunc ................................. 1/13 K ar és nyak ................................. 1/13 SERFÖZÖ SIMON: Eltűntem reggel­re ................................................... 6/57 S OMLYÓ GYÖRGY: Atávollétfügg­vényei .......................................... 1 /67 Sírkő ............................................ 2/18 S ZABÓ LŐRINC: A lemondáshoz 6/65 Csak az öledben ......................... 6/67 Találkozás .................................... 6/68 Lánykám, nem értem .................. 6/68 Sz egények kincse ...................... 6/69 L élekben: - egye meg a fene .. . 6/70 Nem bírok megmozdulni, félek 6/70 SZEPESI ATTILA: Jelek ................ 6/56 SZERB GYÖRGY: Üzenet 73 ___ 11/37 T AKÁTS GYULA: Dante szarkofágja előtt....................................... 5/16 S ejtektől árnyas ........................ 5/17 S zavunkon túlról ........................ 12/27 A négy elem zónáján túl ........... 12/27 M egnyitni azt is............................. 1 2/28 Árnyéka sejteti............................... 1 2/28 Ritka pillanat........................ 12?28 TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY: Fogal­mak ............................................... 1/63 Pályám emlékezete .................... 1/64 Sé ta a kórházban................. 1/64 T ANDORI DEZSŐ: (vsor. közökkel 2/43 TORNAI JÓZSEF: Tizennegyedik ábrándozás ................................. 7/46 T izenötödik ábrándozás ........... 7/48 T ÓTH BÁLINT: Hetedik évad ___ 5/54 Két fejfa.......................................... 1 2/47 Fölveszem a halálos ingemet . . . 12/47 Adriana ........................................ 12/48 T ÓTH ISTVÁN: Hová lettetek? ... 7/63 Jelentkezés ................................. 7/63 Tamás könyörgése............... 7/64 A z isten háta mögött.......... 7/65 U TASSY JÓZSEF: Nyílt levél ___ 4/59 Po tomság .................................... 4/59 VÁCI MIHÁLY: A nehezebbet___ 1/70 F élbeszakadt beszélgetés........... 1/71 V AS ISTVÁN: Jelrendszerek ......... 2/57 Elég ia egy latin zongoraművész­nőről ............................................ 5/3 VÉ SZI ENDRE: Egy égitest születése 4/23 Augusztusi rapszódia.......... 11/62 F aragott gégék, ezüst koponyák 11/63 Rovar-idény.......................... 11/63 .. Különbéke” ................. 11/64 2

Next

/
Thumbnails
Contents