Új írás, 1976. január-június (16. évfolyam, 1-6. szám)

új írás IRODALMI. MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: JUHÁSZ FERENC TARTALOMJEGYZÉK, 1976 VERSEK ÁGH ISTVÁN: Boba átszállóhely . 4/81 Levél száz nyárfalevélen....... 12/21 P ostagalamb-gyakorlat ............. 12/22 E gy pozsonyi árcédulára ........... 12/22 B ANOS JÁNOS: Éggé a földet ... 12/62 Tenyerén csillag ........................ 12/62 B ARANYI FERENC: Se szél. se gesztenyés............................. 7/52 BELLA ISTVÁN: Levél, hova is? . . 2/55 Alkalmi vers........................... 2/55 Hoztam s elviszem................ 4/76 A mi elmarad ............................... 5/56 Föld és ég ................................. 5/56 Márciusi hó ................................. 6/22 Az a jegenye, az a jegenye.......... 11/76 B ENKŐ ATTILA: Falakat kopogtatva 10/64 BÉRES ATTILA: Béres Attila költő elmaradt karácsonyi levele.......... 10/56 B IHARI SÁNDOR: Utolsó gyors- fénykép Federico García Lorcá­ról ................................................ 4/77 Kő ................................................ 6/53 Éhesek ................................... 11/81 F ű. kő. fa. ég ............................... 11/82 Jöhetnek megint ........................ 11/82 BOR BÉLY JÁNOS: Sem ............. 10/58 Öröksé gem ................................. 10/59 Fa ................................................ 10/59 CSENGERI ANNA: Reszketek ... 10/59 Régen meghalt .......................... 10/61 CS OÓRI SÁNDOR: Búcsúztató .. 6/13 CSORBA GYŐZŐ: Hosszú se volt . 4/73 Egy kődarabhoz ........................ 8/41 Vi ssza - előre......................... 8/41 CSUKÁS ISTVÁN: És mi történt a többiekkel, akik lent maradtak? . . 4/75 Őszi köd az Ügetőn .................... 6/52 N os, mint az ejtőernyősök? .... 8/39 Jónapot, férfikor!........................ 8/39 A költészet ............................... 8/40 Cs uvas ráolvasó (Nagy László fordí­tása) .............................................. 10/12 D OBAI PÉTER: Fátylak és legyezők 4/83 FALU TAMÁS: Betűk sorsa ......... 11/52 Sz erettem volna élni .................. 11/52 Az ismeretlen ember .................. 11/53 K özös sírban ............................... 11/53 FO DOR ANDRÁS: Ünnep Khadzsu­rahóban ........................................ 2/8 B eszállás Delhi felé .................... 2/9 K öltők pórázán............................. 4/78 S zobrok a templomon ................ 8/68 GARAI GÁBOR: Fácán a havon . . 4/78 GERGELY ÁGNES: A sivatag ___ 4/84 G UTÁI MAGDA: Galambok ......... 9/75 E gry: Hazatérő............................. 9/75 GYŐRI LÁSZLÓ: Félország ........... 3/39 Á lmodó ........................................ 3/39 H ABÁN MIHÁLY: Fényképem hát­lapjára .......................................... 9/73 H AJNAL ANNA: Fuvolaének .... 2/68 Szomorú ősi dal ......................... 2/68 Jaj elvegyülni milyen jó! ........... 2/69 U jjaink.......................................... 2/69 É lek .............................................. 2/69 T élforduló ................................... 4/72 Le vél Vas Istvánnak........................ 5/4 Em lékszem ................................. 11/51 A gyag-alak ................................. 11/51 Oh régi június! ........................... 11/51 HÉRA ZOLTÁN: Göncölök ........... 4/84 IL LYÉS GYULA: Mint a vak s mint a pap ............................................ 1/3 A z altiszt szemében...................... 1/3 A mi a palackból még kitelt .... 1/4 Lőtt lábú madár ........................... 3/7

Next

/
Thumbnails
Contents