Új írás, 1977. január-június (17. évfolyam, 1-6. szám)

új írás IRODALMI. MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: JUHÁSZ FERENC TARTALOMJEGYZÉK, 1977 VERSEK ÁGH ISTVÁN: Megyek élő testvé­remhez ....................................... 4/38 B ARANYI FERENC: A szél megállt 4/45 Akkor?.............................. 4/45 B IHARI SÁNDOR: A látóhatár élén táncoló ..................................... 6/20 F olyamodom hozzád ............... 6/20 Ö rvénylések...................... 6/21 H avazások........................ 6/21 B LOK. ALEKSZANDR: Versek (Veress Miklós fordításai) .... 11/30 BODOSI GYÖRGY: Sirmiói dialóg (részletek) ................................. 5/58 BRETON. ANDRÉ: Versek (Pa­rancs János fordításai és jegy­zete) ......................................... 12/76 C SANÁDY JÁNOS: Irkafirka .... 3/34 Hazatérők ................................. 3/34 A csend vándora ...................... 3/35 Ú jra................................... 7/44 Alig-vers ................................... 7/44 CSORBA GYŐZŐ: Áradnak vissza 3/63 Egyébként........................ 3/63 Egynyári virág .......................... 3/63 R ontás.............................. 4/28 E sti ima ...................... 4/28 CSUKÁS ISTVÁN: Az üres papír elégiája ..................................... 3/77 A Szépvölgyi úti hársfák........ 4/30 Fü zetkezdő vers............... 6/10 R egresszív........................ 6/10 A fájdalmas kulcsmondat........ 6/11 Levé l a nyárról.................. 10/55 N ézek utánad .......................... 1 2/68 D OBAI PÉTER: Szabadon élő . . . 4/31 DUDÁS KÁLMÁN: Meghitt zsák­mány ......................................... 4/39 F ALU TAMÁS: Évszakok királya . . 9/23 Próféta............................... 9/23 FODOR ANDRÁS: Nem!............. 1/28 T ovább ...................................... 1/29 Felhő.......................................... 4/29 Nyá r, 1947 ............................... 4/29 Pan oráma ................................. 8/64 G ARAI GÁBOR: Jegenye........... 1/56 Th ézeusz könyve ...................... 9/24 GE RGELY ÁGNES: Egy szállás­mester feljegyzései.................... 2/9 Rap szódia éjfélkor.................... 12/47 GYŐRI LÁSZLÓ: Levél egy költő­höz ............................................ 2/47 H AJNAL ANNA: Igazad van Uram 7/55 Gyepüfüzesi rétek .................... 7/55 Kormos ranét ........................... 10/65 Száműz etés ............................... 11/118 Keserű-szagú erdőségek (töre­dék) ............................................ 11/120 H ERVAY GIZELLA: Jönnek az idegenbe tántorgók.................. 4/47 V ilághuzatban (részletek egy ciklusból) ................................. 10/64 H ORGAS BÉLA: Csend-élet___ 2/48 G yúrótábla................................. 2/48 ILLYÉS GYULA: Emberevő jövő . . 8/88 Hommage á Goya .................... 8/88 M ár miért is? ............................. 8/88 A zután........................................ 8/89 Egy kisdedre ............................. 8/89 IS ZLAI ZOLTÁN: Esztendők___ 12/63 J ÁNOSY ISTVÁN: A félelmes if­júkorból .................................... 3/64 JÉKELY ZOLTÁN: Évfordulón (Széchenyi emlékezete)........... 1 /27 Do n Quijote névjegye ............. 1 /27 Ké nyszerű beismerés ................ 1/27 Hódolat egy szál írisz előtt .. . 1/27 A már közelben ......................... 1/28 Körgallér roskadt vállra ........... 4/23

Next

/
Thumbnails
Contents