Új írás, 1978. január-június (18. évfolyam, 1-6. szám)

új írás IRODALMI. MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: JUHÁSZ FERENC TARTALOMJEGYZÉK, 1978 VERSEK ***Fekete-Afrika népköltészetéből Átsakkozni egy nyári délutánt 7/29 (Gergely Ágnes fordításai) .... 2/94 Köszöntő sorok J. F.-nek ......... 8 /48 “'Múzsák fellegvára (Kolozsvári Az égi kártyaparti ...................... 1 2/91 humanista költők Tóth István DUDÁS KÁLMÁN: Profán roráte 10/56 fordításában) ............................ 1 /3 FÉJA GÉZA: Reinkarnáció......... 1 2/76 ÁGH ISTVÁN: Magánvallatás a Párbeszéd ................................. 1 2/76 söntés-asztalról ........................ 8 /40 Pályatársak ............................... 12/76 Telefon a világból ................... 8/41 Ro ráté ........................................ 12/76 APÁTI MIKLÓS: Termőre fordult 8/47 Lázadás ..................................... 1 2/77 Szent butaság .......................... 8 /47 FODOR ANDRÁS: Pályatárs . .. 2/64 BARANYI FERENC: Rondo II. . . 9/54 Tested kenyerén ...................... 2 /65 Csillagzápor............................... 9/54 Egy kamasz-regény vázlata ... 8/38 Esze Tamás balladája ............. 9 /55 Kőnyomat ................................. 1 2/40 A hegy megmászhatatlan......... 9 /55 Mindvégig................................. 1 2/41 BELLA ISTVÁN: Változatok......... 2/39 GARAI GÁBOR: P. 0. Naso ad Levél az alvilágba, Dylan Tho­B. J. Laconem .......................... 1 /82 masnak ..................................... 2 /39 Augusztusi elégia .................... 1 1/37 BÉKÉSI GYULA: Őszi eső........... 1 2/42 GUTÁI MAGDA: Interieur........... 6 /30 „Fújdogált a hideg szél" ......... 1 2/42 GYERGYAI ALBERT: Visegrádi BIHARI SÁNDOR: Rajzok a leve­rigmusok ................................... 4 /44 gőre........................................... 9 /3 HERVAY GIZELLA: Asszony___ 4 /39 CSANÁDY JÁNOS: Az ősembe­Falak .......................................... 4/39 reknek ....................................... 5 /44 Bölcső........................................ 4/39 A néma kórus .......................... 5 /44 ILLYÉS GYULA: Szemben a sem­Vertarany mezőn ...................... 5/45 mivel .......................................... 3/3 Virradat ..................................... 1 2/53 JÉKELY ZOLTÁN: Az utolsó szál Izgatott horda útja ................... 1 2/53 liliomhoz ................................... 1 2/69 Söpörnek a sárga szelek ......... 12/54 JUHÁSZ FERENC: Hét sor Nagy Kis pók, falevél ........................ 1 2/54 Lászlónak (kézírással) ............. 3 /63 CSORBA GYŐZŐ: Étel az is ___ 1 /80 Csillagfa-Világfa ...................... 7 /7 Ma nélkül ................................. 1/80 Az egyik fölszabadító (Weöres Térek vissza............................... 1/81 Sándor hatvanöt éves) ............. 7 /9 Választott magány................... 1/ 81 KALÁSZ MÁRTON: Azt pusztítom CSUKÁS ISTVÁN: Miből lett ez a el legelébb ................................. 6 /51 vers........................................... 2 /32 Virrasztók, hó esik.................... 6 /51 A Crna Gora-i harmonikás .... 2/33 Juhász Ferenc köszöntése .... 8/48 Papíron őszi kert ...................... 2/34 Az imádkozó sáska (részletek) 9/31 Még ugyanazon az úton ......... 7/28 KÁLNOKY LÁSZLÓ: Egy közérzet Egy kisfiú mondja ................... 7 /29 módosulásai ............................. 6/71

Next

/
Thumbnails
Contents