Új írás, 1979. január-június (19. évfolyam, 1-6. szám)

új írás IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: JUHÁSZ FERENC TARTALOMJEGYZÉK, 1979 VERSEK Mari imádság (Ágh István fordí­tása) .............................................. 8/74 BANOS JÁNOS: És valóban esik . 1 /42 Világszám a keserűség................. 1/42 H át itt volt ............................... 1/42 B ARANYI FERENC-: Ház a falu végén ....................................... 6/43 Egy ceglédi fejfára .................. 6/43 Hétköznapi istenhozzád........... 6/44 Kihívón sugárzó........................ 6/44 BÉ KÉSI GYULA: Visszfény-dado­gás ............................................ 9/59 BIHARI SÁNDOR: Kedd, szerda közt.................................. 2/27 F elelet.............................. 8/19 Lé legző életünk közt........ 8/19 D obó István levele testvéreihez, Ferenchez és Domonkoshoz .. 8/20 BLAGA, LUCIAN: Versek (Bella István fordításai) ...................... 5/98 C RNJANSKI. MILOS: Lamentálás Belgrád fölött (Dudás Kálmán fordítása és jegyzete)...... 8/71 C ZIGÁNY GYÖRGY: Csak föld. csak fű.............................. 8/44 CSANÁDY JÁNOS: Ifjú öklök ... 6/42 Örökömet ................................. 6/42 O h, nyughatatlan............ 6/43 F ohászkodik szegény kis ember 12/80 A halhatatlan lángban ............. 12/80 C SÍKI LÁSZLÓ: A teljes azonos­ság ............................................ 7/32 CSORBA GYŐZŐ: Visszaszámlá­lás .............................................. 6/6 CSUKÁS ISTVÁN: Pár szó a virág­zó mandulafáról................ 1/3 Úgy bizsereg bennem a vers ... 1/4 íme, itt a recept................ 1/4 Micsoda év! Micsoda halottak! 1/5 Majd lesz szemüvegem ........... 1/5 A Csatárka utcán hazafelé....... 7/11 M ár fél éve is múlt.......... 7/11 H ogy megyek vissza ............... 7/12 E gy kis őszi mélabú ................ 12/78 A költők bocsánatkérő mosoly­lyal ............................................. 12/79 DIEGO, ELISEO: Versek (Orbán Ottó és Teliér Gyula fordításai) 9/3 GÁL SÁNDOR: Holt-ág .............. 1/40 GA RAI GÁBOR: Sötét................ 2/64 V arjak a hómezőn ..................... 2/64 Csodát se jelentést..................... 2/65 T rubadúrok ............................... 2/65 M últnyári fény ......................... 2/65 H amlet monológja a hajón ... 12/73 Interferencia ............................. 12/74 M egszabadultan ....................... 12/75 GERGELY ÁGNES: Rapszódia a születésnapomra ....................... 2/63 Háttértörténet ........................... 10/34 G YŐRI LÁSZLÓ: Kis elégia ......... 10/35 G YURKOVICS TIBOR: Próba ... 9/51 Kórház ...................................... 9/51 V ilágvége.................................... 9/51 H AJNAL ANNA: Utak.................. 2/47 A zápor ...................................... 2/47 A ludnék véghetetlen ................ 2/48 J aj ............................................. 2/48 Tüdőm feszült még .................. 2/48 N éz és néz.................................. 2/49 Hazánknak hajnalán ................ 2/49 J elenés ...................................... 2/49 HE RBERT. ZBIGNIEW: In memó­riám Nagy László (Kalász Már­ton fordítása)............................. 4/61 HER VAY GIZELLA: Zsoltár......... 3/36 F öldi feltámadás ....................... 3/37 Árva aszfalton ........................... 3/37 JÉKEL Y ZOLTÁN: Kormos Yo­ricktól kérdezem ....................... 6/3 JUHÁSZ FERENC: Töredék az Attila unokái című époszból ... 4/46 Az éposz-töredék jegyzetei ... 4/47 Nem reménytelen I..................... 8/3 Az emlékezet és akarat virágai . 8/5 Miért hit? Miféle hit? .............. 10/3

Next

/
Thumbnails
Contents