Új írás, 1980. január-június (20. évfolyam, 1-6. szám)

JUHÁSZ FERENC: József Attila megvalósult reménye............... 6/3 S zólok a földbe Ferenczy Béni­nek ............................................ 6/18 V askor, szeptember, aranyláng (Vas István hetvenéves) ......... 9/5 KALÁSZ MÁRTON: Utókor......... 5/70 V ers tavasz előtt ...................... 5/70 V akság ..................................... 5/71 P árban........................................ 5/71 Hasonítás ................................. 10/74 T övis .......................................... 10/75 Zsoltártöredékek ...................... 10/75 K ÁLNOKY LÁSZLÓ: Az elnök be­iktatása ..................................... 1/109 K ÁNTOR PÉTER: Totemoszlop .. 2/27 Sámánmaszk ............................. 2/28 Kísértők...................................... 2/28 Fekete gyöngy........................... 8/67 Távol .......................................... 8/67 Tengermély ............................... 12/62 R ostockba álmodom magam .. 12/62 KAPECZ ZSUZSA: Táv ............... 8/68 A csipkén át ............................. 8/68 M enhir ...................................... 8/69 KARIG SÁRA: Hatvanegy napja . 10/65 A hét szűk esztendő ............... 10/66 K ÁROLYI AMY: Várakozás ......... 2/53 Á lom, anyámmal ...................... 2/53 S ejtelem .................................... 2/54 Echo .......................................... 2/54 Felelet........................................ 2/54 KÉPES GÉZA: Tied a világ ........... 11/71 T áj lóval, madarakkal ............. 11/70 A pad, ahol tegnap ültünk ... 11/70 KERESZTES ÁGNES: Tehetetlenül 7/25 Szeretem magam .................... 7/25 T öredékversek arborétuma .... 12/44 KERESZTURY DEZSŐ: Az utas megáll ........................................ 6/74 KISS BENEDEK: Csövekben ___ 1/84 A z Allegro barbaro ................. 1 /84 Beszél ek, beszélsz, beszél .... 7/37 Kikapcsolom az éneket ........... 7/38 K iáltás ........................................ 11/35 Tékozló, boldog mosolygásom 11/35 Kezem fiam fején .................... 11 /36 Köznapi csoda ........................ 11/36 K OMLŐS ALADÁR: Mielőtt el­megyek ..................................... 9/78 K ONCZEK JÓZSEF: Három vers 3/31 MARSALL LÁSZLÓ: Zrínyi álma 9/47 Hegynagy halott oldalán ......... 9/47 Elröpülni kátozni ...................... 9/48 Z soltár........................................ 9/48 Kései vallomás........................... 9/49 MÁTYÁS FERENC: Álomlátás . . . 6/60 NAGY GÁSPÁR: Mai zsoltár-ki­vonat ........................................ 3/59 ORBÁN OTTÓ: Árion .................. 2/52 A mi a versben rejtőzködik .... 2/52 Vas ...................... 9/15 A költő a költészet hatalmát di­cséri .......................................... 12/61 ÓS ZABÓ ISTVÁN: Megőrizni ma­gam .......................................... 8/70 O SZTOJKÁN BÉLA: Ködpártolók 9/65 PARANCS JÁNOS: A látogató­hoz ...................................... . . . 3/60 POLG ÁR ISTVÁN: Ismeretlen költő 9/54 RAFFAI SAROLTA: Csak a virágok nyílnak szépen........................... 7/21 Múlt idő ................................... 7/22 Sz avak, szavak ........................ 7/22 RÁ KOS SÁNDOR: Mérték ......... 10/73 R ILKE, RAINER MARIA: Hét vers (Jékely Zoltán fordításai) .... 1/69 SZEPESI ATTILA: Sorstalan éne­kek ............................................ 1/94 C ogito ergo sum ...................... 7/38 Há rom bagatell ........................ 7/39 SZ IGETI LAJOS: Egy nyári nap 7/29 SZÖLLŐSI ZOLTÁN: Tájvers___ 7/47 T AKÁCS ZSUZSA: Az összeomlás 8/65 Kamaszkor ............................. 12/43 T AKÁTS GYULA: Mint az emberi történelem................................. 1/105 R epülőnk találkozik Don Quijo­téval .......................................... 1/106 E gyedül a kiszórtak .................. 6/58 V akok nem ők........................... 6/58 Áthajló ritka képlet .................. 6/59 S zirén-vers................................. 6/59 E gy cella-térben ...................... 6/60 S vájci lapok............................... 11/72 T AMÁS MENYHÉRT: Fölfelé gör­gesd .......................................... 10/43 T ANDORI DEZSÓ: Claude Mo­net: A „Fekete Sziklák" szálloda Trouville-ban ........................... 7/50 T radoni, hangsúly az ó-n......... 7/51 U gyanaz a város ...................... 9/21 TÓTH BÁLINT: Bakonybél 1950 . 5/44 Áldásmondás egy új üvegkan­csóra .......................................... 5/44 T URCSÁNY PÉTER: Valahányszor ébresztünk ............................... 10/67 U TASSY JÓZSEF: Sötétedem .. 6/45 Ahogy a torkomon kifér........... 6/45 G yöngy ...................................... 11/37 Béke .......................................... 11/37 Ragado zó föld ......................... 11/37 VAS ISTVÁN: Szeptemberi este a kertben ................................... 3/67 Októberi este a kertben ........... 3/68 Há rom anakreoni dal (Hetven, Ajándékok, Antianyag) ........... 12/3 2

Next

/
Thumbnails
Contents