Új írás, 1983. január-június (23. évfolyam, 1-6. szám)

ujiras IRODALMI. MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: JUHÁSZ FERENC TARTALOMJEGYZÉK, 1983 VERSEK * * * Ádám-vigasztalók (Adventi énekek. Erdélyi Zsuzsanna jegy­zetével) ..................................... 1/75 Á GH ISTVÁN: Keseredik a föld héja 12/28 Névnapomon. István király.... 12/29 ANTAL GÁBOR: Tánciskola......... 1/31 BALÁZS KÁROLY: Késői tűz......... 4/3 E sti harangszó.......................... 4/3 B ALÁZSOVICS MIHÁLY: Staccato 7/76 A jelen töredékei ...................... 7/76 1 983. március 23........................ 7/77 Szieszta..................................... 12/70 B ARÁNSZKY LÁSZLÓ: Meditáció 1/29 Elégia ........................................ 1/31 BARANYI FERENC: Az a szörnyű. 7/89 Galambnyi suhanás.................. 7/90 U tazás........................................ 7/90 BÉKÉSI GYULA: Ördögűzés. ... . 10/16 Bábuk és emberek .................. 10/17 B ENKÓ ATTILA: Hegyoldal ___ 9/53 A visszaváltozók ...................... 9/53 B ÉRTŐK LÁSZLÓ: Babits-koszorú 11/148 BIHARI SÁNDOR: Akőlyukága. . 2/60 I. Gy. halálhíre ........................ 7/21 A z alkalom ............................... 11/132 B ORGES. JORGE LUIS versei (Somlyó György fordítása) 9/108 BRASNYÓ ISTVÁN: Vitéz Musikás 5/30 CUKOR GYÖRGY: Jelenet........... 4/4 M ozaiknépség.......................... 4/4 C ZIGÁNY GYÖRGY: Hervad már. 12/68 Történet..................................... 12/69 C SANÁDY JÁNOS: Lucernában. . 3/63 Múlás, mulatás ........................ 3/63 A piramis ................................. 3/64 D agasztott ............................... 3/64 CSO RBA GYŐZŐ: Közhírré......... 5/77 B őrt-bőrhöz............................... 5/77 K ülönbségek............................... 5/77 Önkí nzásaim ............................. 5/78 Illyés Gyula gondolatai ........... 7/12 CSUKÁS ISTVÁN: Meghajtott zászlóval, meghajtott fővel.... 7/29 Hajnali kutyaugatás ............... 9/41 K örtánc........................................ 9/42 Levél a föld alá ........................ 10/84 Sze reted-e a legyeket? ........... 11/126 H ogyha ..................................... 12/72 Rö vid hír................................... 12/72 F orgalmi dugó ........................ 12/72 A borbélyműhely üvegablakából 12/73 A nagy, édes nyári szeretkezések 12/74 DEÁK LÁSZLÓ: Vajákos nőszemély 4/5 Indulás ..................................... 4/6 DEBRECZENY GYÖRGY: Virágkor 4/6 A történésekről ........................ 4/7 D OBYJÁNOS: Akésedelem haszna 3/43 Homlokán csillaggal ............... 3/44 D UDÁS KÁLMÁN: Tükörváltás . . 10/30 Három strófa - köszönetül.... 10/30 DU KAI ISTVÁN: Vázlat............... 4/7 M int a homok............................. 4/7 ERDÉLYI SÁNDOR: Miért e rette­gés ............................................ 4/8 Re pülsz anyám ................. ... 4/10 FABÓ KINGA: Szétkötött szálak. . 4/10 Lass'an fehérséged is............... 4/11 FO DOR ANDRÁS: Hiába ........... 7/105 N yárvégi tánc .......................... 7/105 Ba bits. 1941 ............................. 11/136 GARAI GÁBOR: Nemzedék ___ 2/12 V ilág világossága...................... 2/12 E gy percig eszméletlenül......... 7/75 G ÉCZI JÁNOS: Vadnarancsok. 16., 17................................................. 6/41 GE RGELY ÁGNES: A gyertyák 12/51 Megújulnak sebei .................... 12/51 William Butler Yeats imádkozik 12/52 GYŐRI LÁSZLÓ: Hamlet koponyája 6/42 Fadrusza keresztfán.................. 6/42 Régészet ................................... 9/63 Idő ............................................ 9/63 C rö-Magnon ............................. 9/63 G YURKOVICS TIBOR: S.O.S___ 3/83 C ranach-szüzek ...................... 3/84 C sont-halál................................. 7/26

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents