Új írás, 1989. január-június (29. évfolyam, 1-6. szám)

1989-01-01 / 1. szám

>m néked mondom bizony bizony néked néked mondom mondom néked mondom bizony n I " j/slt* 1* V\ A r»riv>rr wi/nm rt*rt iviaw niAMíínm lCGQ ^5 "L 7 C léked mondom néked néked' bizony mondom mondom mondom néked '"E>.i'z'8ny bizony bizo lom mondom néked mondom néked bizony bizony bizony néked mondom mondom néked |zony zon mondom nék< |ndom néked1 _ idom nékod mo mondom mondom mondom mondjMhiondi^fcmondom mondom néked ^ bizony mondám.nék^J mondom Ifbudom blzonJ mondom mondom n6l:od bondom ■zo Ind Ifc mondu|i^|Dridom lroniwbízorm né ko ndo. mondo. mór y^g&n dS mondani Wntonyi<TndritiQwi‘kwtnMetoadiffná^cean,h?^mMb&Q<3l/i%&rMő^.'ö.!2^14f?ön'dÉftÁ0,bflzopy mc y mondom mondom dóm bizony. mondom mondoj m bizo zony mo ntäkeü bbiz 5kedl: öfiMdfeW°Ä$n áöBP.^i$5?^cf"azT^Äondorrf nuícecT a^tQnilio'ndomy Id i Tcm y” nío^i dom ^néked zony mondom néked néked mondom bizony bizony mondom néked mondom néked mondom bizon idom bizony mondom azt mondom néked azt mondom bizony mondom, néked azt mondón y mondom néked néked mondom néked mondom mondom mondom mondom mondom nékoa Dizony m 1 «»ahdMnaMtea&talli azt mc Skedo#%t];mprtdemncfei(Si«ayh<fl»wi(i'tim(in(éltedoratoto mídmdcBntbtoidn'y tÖi'aany01í^Sli(JtWfGft^ced bis idoifltaWdfflöitóő0r5i8K^fnirfb'rfdöWdSStí,^6A<M Wá3TiyWflftSSlcecfeaz°fc7'iiíonáom bizon; nékod mondom bizony mondom azt mondom nékod azt mondom bizony mondom néked azt mon ny mondom neked az^Äondom bizony mondom néked azt mondom, mondom mondom bizoi _lom néked ayt mpndomBlzony mondom nékod azt mondom bizony bizonyjlflondo'n néked bizo ^ iy Urtoidonoiaduiumbdizon^ mofdi Qkfb a'»’t1cWoWí<w#?í»ll "'B1! Zo^_ ,, ipm bizony kondom mondom néked azt mondom azt mondom néked azt mondom blzoAy mondom tiekea azt bizony mondom mondom mondom azt bizony neked neked néked néked néki léked azt mondom bizony bizony azt mondom -néked o'zt mondom azt bizony azt bizony mo m bizony bizony bizony azt a idom nékod azt bizony mondom mi zt azt ni mondom mon ggÄ b^$1rfcR^o«PeI8 ÄinH«m azt aztn(ffl8i^Wz(Í^PíV2n^%Q4n^«adQíHitniiSHtdi0íhr»álcHidofl)í)a>«lBcö bimmíjadiiBonyimniörtdom nélc m néktódm néked)nd&nddl om ő'z’t°y nnndnm »Ki v & ny az mondom néo i mo iomI ondora mondom mondoni lom mondom mondom om n íccL^Ké$i azt éSlfíe új írás Indom m Ldom .az IRODALMI, MŰVÉSZETI ES KRITIKAI FOLYÓIRAT y bizony bizony monl idom nékod mondom ■ bi zoniyic&Btn'rtíonddinón m néÜfílTfiiEító^flffii? XXIX. ÉVFOLYAM 1 989. JANUÁR Ipil t>m bizo Idő n nékod bizony biz éked bizony mondom éked mondom mondom nonaon nonuom »imm Lzony m n pi^y mon JlwbU I.IVU'IVWI I IVI4'-»VI" li'V . - ■ ■ — " . ' - -1/ - — - v V ed* bJdjfiuiy ibi0Cffljyiniiéiki®ü‘omBrfiior)rt)l?J;Díliy W51C0Ü ttlőft'SbMlHÖ^d^Wnft&nládm’'taonSoií néked mondom mondom mondom mondom mondom bizony bizony bizony bizony néked mondom- * bilbi mondom h hiznnv hJ-ponv b1 znrt'7 ,b i zony Dny bizony bizony bizon1

Next

/
Thumbnails
Contents