Új Magyar Muzeum 1/1 (1850-1851)

ÚJ MAGYAR MUZEUM. KIADJÁK A MAGYAR AKADÉMIA TÖBB TAGJAI (ÉRDY JÁNOS, HUNFALVY PÁL, JERNEY JÁNOS, LUGOSSY JÓZSEF, LUKÁCS MÓRIC, PAULER TIVADOR, REGULY ANTAL, REPICKY JÁNOS, SZILASY JÁNOS, SZONTAGH GUSZTÁV, TOLDY FERENC, WENZEL GUSZTÁV). FELELŐS SZERKESZTŐ TOLDY FERENC. peragit tranquilla potestas Quae violenta nequit.... Claud. ELSŐ FOLYAM: 1850-1. ELSŐ KÖTET. PEST. EMICH GUSZTÁV KIADÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents