Új Magyar Muzeum 3/1 (1853)

UJ MAGYAR MUZEUM. KIADJÁK A MAGYAR ACADEMIA TÖBB TAGJAI (ÉRDY JÁNOS, HUNFALVY PÁL, JERNEY JÁNOS, LUGOSSY JÓZSEF, LUKÁCS MÓRIC, NENDT VICH KÁROLY, FAULER TIVADOR, REGULY ANTAL, REPICKY JÁNOS, SZ1LASY JÁNOS, SZONTAGH GUSZTÁV, TOLDY FERENC, WENZEL GUSZTÁV). FELELŐS SZERKESZTŐ TOLDY FERENC. peragit tranquilla potestas Quae violenta nequil.... Claud, HARMADIK FOLYAM; 1853. ELSŐ KÖTET. PEST. EMICH GUSZTÁV VÁLLALATA,

Next

/
Thumbnails
Contents