Új Magyar Muzeum 3/2 (1853)

ÚJ MAGYAR MUZEUM. KIADJÁK A MAGYAR ACADEMIA TÖBB TAGJAI (érdy János, hunfalvy pál, jerney János, lügossy József, lukács Móric, nendt- VICH KÁROLY, PAULER T1VADOR, REGULY ANTAL, REP1CKY JÁNOS, SZILASY JÁNOS, SZONTAGH GUSZTÁV, TOLDY FERENC, WENZEL GUSZTÁY). FELELŐS SZERKESZTŐ TOLDY FERENC. perngit tranquilla poteaiaa Quae violent« nequi!..,. Claud. HARMADIK FOLYAM : 1853. MÁSODIK KÖTET. PEST. EMICH GUSZTÁV VÁLLALATA.

Next

/
Thumbnails
Contents