Állami Könyves Kálmán gimnázium, Újpest, 1905

AZ ÚJPESTI KÖZSÉGI NYILVÁNOS GIMNÁZIUM ' sS ’ ÉRTESÍTŐJE AZ 1905—1906. tanévről: KÖÍ '5 i I ­KLIM s TARTALOM: Hangok az Ifjúsághoz. — A tanító bácsi meséi. Kiima Lajostól. Számtani tréfás föladatok. Lengyel J. Kdrolytól. — A tanintézet állapotrajza: I. Gimnáziumi bizottság. П. Tanárkar. III. A tanári testület névjegyzéke és munkaköre. IV. Adatok az intézet történetéhez. V. Az oktatás nyelve. VT. Tananyag. VII. Érdemsorozat és statisztikai táblázatok. VIII. Évi nagy statisztikai kimutatás. IX. Szertári kimuta­tások. X. A jövő tanévre vonatkozó értesítések. XI. Tankönyvek jegyzéke az 1906—1907. tanévre.' ÚJPEST, 1906. FUCHS ANTAL ÉS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents