Állami Könyves Kálmán gimnázium, Újpest, 1908

AZ ÚJPESTI M. KIR ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM értesítője AZ 1908-1909. TANÉVRŐL. KÖZZÉ TESZI: KLIMA LAJOS KIR. IGAZGATÓ. ÚJPEST, 1909. FUCHS ANTAL ÉS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents