Állami Könyves Kálmán gimnázium, Újpest, 1914

AZ ÚJPESTI M. KIK. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM Értesítője AZ 1914—1915. TANÉVRŐL (TIZEDIK ÉVFOLYAM.) KÖZZÉTESZI: Dr HÁKÓCZY GÉZA. KI R. IGAZGATÓ. ÚJPEST, 1915. FUCHS KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents