Polgári leányiskola és nőipariskola, Újpest, 1929

1.1 Ml HÉ Au és a 'vele Kapcsolatos rniMi és nil MMM siaWelp Az újpesti I. sz. az 1929-30. iskolai évről. K\ khí 2-S-. ^o\\ NEM ^o-s I» í 47-IK. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE DEÁK GYULA igazgató, polg. isk. felügyelő. 1930, RITTER JENŐ KÖNYVNYOMDÁJA, ÚJPEST István-út 3. Telefon: Aut. 946—49.

Next

/
Thumbnails
Contents