Polgári leányiskola és nőipariskola, Újpest, 1934

..Csonka Magyarország nem ország. Egész Magyarország mennyország AZ UIPESTI I. SZ. ffl. KIR. ÁLL. POLGÁRI LEÁNYISKOLA ég a vele kapcsolatos , NŐIPARISKOLA valamint az ÁLLAflI NŐI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM ÉRTESÍTŐJE az 1934-35. iskolai tanévről. Az iskola fennállásának 52-ik éve. SZERKESZTETTE : Dr. Langer Sándor igazgató polg. isk. felügyelő. 1935. ÖZV. CSANÁDY JÓZSEFNÉ KÖYNVNYOMDÁJA ÚJPEST, VIRÁG-U, 48. TEL.: 95-7-46,

Next

/
Thumbnails
Contents