Polgári leányiskola és nőipariskola, Újpest, 1935

AZ OJPESTI I. SZ. i. kis. All. polgári leányiskola és a vele kapcsolatos NŐIPARISKOLA valamint az Allah női kereskedelmi szaktanfolyam ÉRTESÍTŐJE az 1935—36. iskolai tanévről. Az iskola fennállásának 53=ik éve. SZERKESZTETTE: Dr. LANGES SÁNDOQ igazgató polg. isk. felügyelő 1936. ÖZV. CSANÁDY JÓZSEFNÉ KÖNYVNYOMDÁJA ÚJPEST, V1RÁG-U. 43. TEL.: 95—7—45.

Next

/
Thumbnails
Contents