Polgári leányiskola és nőipariskola, Újpest, 1938

BUDAPESTVIDÉKI TANKERÜLET. 0 %-i o ■as 'V,* // AZ ÚJPESTI ' * VJ ^ . % * V V I. SZ. M. KIR. ÁLLAMI POLGÁRI LEÁNYISKOLA ÉS A VELE KAPCSOLATOS NÖIPARISKOLA, VALAMINT AZ ÁLLAMI NŐI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM ÉVKÖNYVÉ AZ 1938-39. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK LVI. ÉVE. X^TtöíN, /''v o Vv 1=0 ^ A •. U -*/ SZERKESZTETTE: VITÉZ ELEK JÓZSEF igazgató. ÚJPEST, 1939. Kiadta az iskola igazgatósága. Újpest, Szent Istvón-tór 19. Telefon: 294-234.

Next

/
Thumbnails
Contents