Állami gimnázium, Újverbász, 1882

TIZENKETTEDIK ÉVI TUDÓSÍTÁS A.'" .-.A ' •' a. • . ;* j : AZ VJVERBÁSZI FEL. JELLEG NÉLKI LI PÁRTFOGÓSÁGI NYILVÁNOS ALREÁLGYMNASIUMRÓL az 1882—83. tanévben. К ОУ A L S Z КI LA JО S igazgató-tanártól.----—*-К>Д«онв-----­Kula, 1883. Berkovits Márk gyorssajtó könyvnyomdája

Next

/
Thumbnails
Contents