Állami gimnázium, Újverbász, 1892

ш HUSZONKETTEDIK ÉVI TUDÓSÍTÁS AZ UJVERBÁSZI PÁRTFOGÓSÁGI NYILVÁNOS ÁLG YMN A8IUMROL, Az 1892 — 93 TANÉVBEN. KOVALSZKY LAJOS IGAZGATÓ-TANÁRTÓL KULA, 1893. NYOMATOTT BERKOVITS MÁRKNÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents