Állami gimnázium, Újverbász, 1896

HUSZONHATODIK EVI ÉRTESÍTŐ AZ UJVERBÁSZI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI ALGYMNASIUMRÓL, AZ 1896—7 TANÉVBEN. • KÖZZÉTESZI : К О V A L S Z К Y LAJOS IGAZGATÓ• UJVERBÁSZ, 1897. A „VERBÁSZI KÖNYVNYOMDA- NYOMÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents