Állami gimnázium, Újverbász, 1898

HUSZONNYOLCADIK EVI AS UJVERBÄS2I ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI ALGYMNASIUMRÚL AZ 1898- 9 TANÉVBEN. KÖZZÉTESZI KOVALSZKY XjAAXOS IGAZGATÓ. UJ-VERBÁSZON, 1899. A „VERBASZI KÖNYVNYOMDA“ NYOMÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents