Állami gimnázium, Újverbász, 1904

UJVERBÁSZI ÁL-«fi I SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI ALGIMNÁZIUM 1904—1905. TANÉVI ÉRTESÍTŐJE.-----■ "7- V* KÖZLI: s z í; K e; t, y s A n i> o r, id. igazgató. UJVERBÁSZON, A „VERBÁSZI KÖNYVNYOMDA“ NYOMÁSA. 1005.

Next

/
Thumbnails
Contents