Állami gimnázium, Újverbász, 1942

II. FOKÚ TANÜGYIGAZGATÁSI KIRENDELTSÉG AZ UJVERBÁSZI M. KIR. ÁLLAMI GIMNÁZIUM (Internatus > V K Ö N Y V E az 1942/43 tanévről Az iskola fennállásának CXXXIV. évében szerkesztette: LOTZ JAKAB igazgató Nyomatott Seidl Gyula könyvnyomdájában, Ujverbász 19 4 3

Next

/
Thumbnails
Contents