Szerb gimnázium, Újvidék, 1892

ВШКОЈ Ц- у НОВОМ САДУ ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 1892—93. У HÖBOM САДУ ШТАМИАРИЈА ОРПСКЕ КЊИЖАРЕ БРАТ.Е М. ПОНОВИТ.А 189S.

Next

/
Thumbnails
Contents